Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Od 1.04.2017 r. w gminie Włoszczowa rozpoczęły się kontrole zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, czyli potocznych szamb.

szambakontr

W gminie Włoszczowa rozpoczęły się kontrole szamb (fot. Internet).

Kontrole przeprowadzą pracownicy UG Włoszczowa. Służby gminne ruszają, aby sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy pozbywają się ścieków. Tam, gdzie nie ma kanalizacji właściciele posesji muszą szykować rachunki do kontroli. Trzeba będzie pokazać kwity, że korzystało się z usług firmy wywożącej zawartość szamba. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrolą będzie objęty cały rok 2016. Kontrolerzy wejdą na posesję ze specjalnym upoważnieniem. Burmistrz Włoszczowy informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli właściciel nieruchomości będzie uchylał się od obowiązku udostępnienia umów i dokumentów na wywóz ścieków, będzie podlegał karze grzywny.

/TLW INFO/

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 15:42
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 144

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zaprasza na Rodzinny Rajd Wędrowny w Tatry.

krokuspckr

Wycieczka pod hasłem „Tatrzańskie krokusy” odbędzie się 9.04.2017 r. Trasa pieszej wędrówki wyniesie ok. 20 km (Dolina Chochołowska, Siwa Polana, Polana Huciska, Polana Chochołowska).

Koszt wycieczki wynosi 70 zł od osoby (cena zawiera m.in. transport, bilet wstępu do parku, opłacenie przewodnika). Będą ulgi dla rodzin (kolejni członkowie rodzin zapłacą po 60 zł).

Informacja i zapisy w siedzibie PCK-R przy ul. Koniecpolskiej 42 lub pod nr tel.: 41 39-43-590. Zgłoszenia przyjmowane są do 3.04.2017 r.

/TLW INFO/

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 11:40
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 193

6.04.2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędą się eliminacje powiatowe XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

turmnij wiedzy poarniczej

Konkurs rozpocznie się o godz. 9.00. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne rozgrywane są w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Gminę Włoszczowa w etapie powiatowym będą reprezentować: Bartosz Tokarski ze Szkoły Podstawowej w Bebelnie, Bartłomiej Janik z Publicznego Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie oraz Kamila Cichoń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Zwycięzcy będą reprezentować powiat włoszczowski w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 27.04.2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

/TLW INFO/

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 15:33
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 166

30.03.2017 r. na sesji Rady Powiatu wręczono stypendia starosty włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe.

stypendysci2017

Sebastian Kurzak i Norbert Kaczmarek – tegoroczni stypendyści sportowi starosty włoszczowskiego (fot. archiwum Starostwa Powiatowego). 

Tegorocznymi stypendystami Jerzego Suligi zostali dwaj uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie: Sebastian Kurzak i Norbert Kaczmarek.

Sebastian jest piłkarzem - zawodnikiem klubu sportowego „Hetman” Włoszczowa, natomiast Norbert odnosi sukcesy w tenisie stołowym, jako zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sztubak”.

Stypendia sportowe starosty przyznawane są od 2006 r. Dotychczas otrzymało je 20 zawodników. Stypendium wynosi 2400 zł i wypłacane będzie stypendystom po 200 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1.01. do 31.12.2017 r.

/TLW INFO/

poniedziałek, 03 kwiecień 2017 15:30
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 147

60 dawców oddało 27 litrów krwi podczas wiosennej akcji zorganizowanej 20.03.2017 r. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie.

krew03 2017

60 osób oddało krew w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie - najwięcej było młodzieży (fot. archiwum PCK-R).

Chętnych było ponad 70 osób. W gronie dawców było aż 40 maturzystów z włoszczowskich szkół (najwięcej młodzieży z "Czarnieckiego") a także policjanci.

Była to pierwsza w tym roku zbiórka krwi zorganizowana przez Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne przy udziale Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Kolejne odbędą się: 24.09.2017 r. na Włoszczowskich Targach Runa Leśnego oraz 6.12.2017 r. z okazji Mikołajek.

/TLW INFO/

wtorek, 28 marzec 2017 15:29
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 89

28.03.2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włoszczowa odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Dwa dni później swoje posiedzenie mają radni powiatowi w starostwie.

sesje.v01

 

Radni RM podejmą ostateczną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zlikwidują filię biblioteki w Bebelnie oraz przyjmą Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016-2024.

Sesja w starostwie z kolei planowana jest na 30.03 br. o godz. 13.00. W porządku obrad m.in.: podsumowanie ubiegłego roku przez służby i inspekcje powiatowe, podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju w szkolnictwie oraz wybór przedstawicieli powiatu do składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wicedyrektora ds. lecznictwa
w Zespole Opieki Zdrowotnej.

Ponadto Rada Powiatu wysłucha informacji przedstawiciela Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o planowanych zadaniach inwestycyjnych na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu włoszczowskiego.

/TLW INFO/

poniedziałek, 27 marzec 2017 09:23
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 220

Mieszkańcy gminy Włoszczowa upamiętnili rodaków zamordowanych 74 lata temu.

pacyfikacja2017

Delegacja z gminy Włoszczowa udała się do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (fot. UG Włoszczowa). 

22.03.2017 r. burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, sołtys Konieczna Zbigniew Pasoń, młodzież z ZPO w Koniecznie z pocztem sztandarowym i mieszkańcy tego sołectwa przekazali krzyż i urnę z ziemią do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (powiat skarżyski).

Był to hołd dla ofiar pacyfikacji Konieczna, dokonanej 26.08.1943 r., w której zginęło 14 osób związanych z partyzantką. W tym roku mija 74 rocznica zbrodni niemieckiej dokonanej we wsi Konieczno.

/TLW INFO/

wtorek, 28 marzec 2017 15:17
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 575

Włoszczowski duet Patrycja Piątek i Jakub Adamus zajęli drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej "The joy of singing", który się odbył 18.03.2017 r. we Włoszczowie.

patrycja2017

Patrycja Piątek z Włoszczowy odniosła kolejny sukces w konkursie piosenki anglojęzycznej (fot. archiwum prywatne).

W imprezie uczestniczyło ponad 90 wykonawców. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Samą Włoszczowę reprezentowało 11 wokalistów.

Patrycja Piątek otrzymała nagrodę specjalną od dyrektora Domu Kultury w postaci wspólnego występu ze znaną piosenkarką Urszulą, która zaśpiewa na Dniach Włoszczowy 30.06.2017 r.

11 edycję konkursu piosenki anglojęzycznej zorganizował Dom Kultury i Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie.

/TLW INFO/

wtorek, 28 marzec 2017 15:10
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 260

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie zaprasza wszystkich podatników na Dzień otwarty, który odbędzie się w dniu 25.03.2017 r., w godz. 9.00-13.00.

urzad skarbowy

W ramach Dnia otwartego wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość: złożenia zeznań podatkowych – w formie papierowej oraz elektronicznej na stanowisku z dostępem do Internetu, uzyskania informacji związanych z rozliczeniami podatkowymi, pobrania druków zeznań, dokonania aktualizacji danych identyfikacyjnych. Kasa urzędu będzie czynna do godz. 12.00. Ponadto, w dniach 27.04. i 28.04.2017 r. włoszczowski fiskus będzie otwarty do godz. 18.00.

/TLW INFO/

wtorek, 21 marzec 2017 16:08
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 118

Urszula będzie gwiazdą tegorocznych Dni Włoszczowy pod koniec czerwca. Tak zdecydowała Młodzieżowa Rada Miejska w dniu 17.03.2017 r.

urszula

Piosenkarka ta zasłynęła z takich przebojów jak: „Rysa na szkle”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Na sen”, „Malinowy król”, „Konik na biegunach”, czy „Dziś już wiem”. Urszula działa na scenie muzycznej już od ponad 30 lat, wydała 12 albumów studyjnych.

/TLW INFO/

wtorek, 21 marzec 2017 16:06
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 187

22.03.2017 r. burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, sołtys Konieczna Zbigniew Pasoń oraz mieszkańcy tego sołectwa przekażą krzyż i urnę z ziemią do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (powiat skarżyski).

urna

Tak wygląda urna z ziemią z Konieczna, która trafi do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (fot. UG Włoszczowa). 

Będzie to hołd dla ofiar pacyfikacji Konieczna, dokonanej w czasie II wojny światowej, w dniu 26.08.1943 r., w której zginęło 14 osób: z Ogarki, Rogienic, Konieczna i Częstochowy.

Wyjazd do Michniowa planowany jest o godz. 10.00 sprzed kościoła w Koniecznie. O godz. 12.00 w kaplicy Mauzoleum ks. Krzysztof Pawłowski, proboszcz parafii Konieczno wraz z wikariuszem ks. Stanisławem Kostuchą odprawią mszę świętą w intencji ofiar pacyfikacji. Po nabożeństwie odbędzie się ceremonia przekazanie krzyża i urny.

/TLW INFO/

wtorek, 21 marzec 2017 16:02
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 131

tlw.info.pl

Top Desktop version