Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Prawdopodobnie wiosną przyszłego roku rozpocznie się budowa długo oczekiwanej obwodnicy Włoszczowy, która potrwa około 2 lata.

wojewodzkie

 

W tym roku ma powstać trzecie rondo w naszym mieście – na skrzyżowaniu ulic: Młynarskiej, Sienkiewicza i Głowackiego (fot. TLW Info).

W połowie marca ma być ogłoszony przetarg na obwodnicę wraz z przebudową ul. Jędrzejowskiej (droga wojewódzka nr 742). Projektowanie ma potrwać rok. - Rok 2017 będzie pod znakiem projektowania, a w 2018 ruszy budowa - informował na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Grzegorz Dziubek. Pierwszy etap obwodnicy będzie miał długość ok. 8 km (zabezpieczono na ten cel 43 mln zł). Docelowo cała obwodnica naszego miasta ma wynieść około 13 km.

W tym roku zostanie z kolei wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie oraz przebudowana droga wojewódzka nr 785 z Kurzelowa do granicy województwa świętokrzyskiego przed Maluszynem. W budżecie województwa świętokrzyskiego zabezpieczono na te zadania 3 mln zł i istnienie obawa, że środków finansowych może braknąć.

/TLW INFO/

piątek, 24 luty 2017 16:48
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 1

Po 20 latach spełniło się marzenie włoszczowskich społeczników o utworzeniu z prawdziwego zdarzenia Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej.

izba

Spotkanie w nowej Izbie Regionalnej we Włoszczowie uświetniła Powiatowa Kapela Włoszczowska (fot. UG Włoszczowa).

Minimuzeum powstało pod koniec 2016 r. w rozbudowanej Bibliotece Publicznej. 15.02.2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące miniony czas i otwierające nowy okres działalności Izby Regionalnej. Uczestniczyły w nim władze samorządowe gminy i powiatu włoszczowskiego.

Społeczne organizacje pielęgnujące tradycje kulturalne i historyczne ziemi włoszczowskiej od 1996 r. szukały miejsca dla  eksponatów, gromadzonych w bibliotece przez dziesięciolecia. Środowisko historyczne Włoszczowy, reprezentowane przez Radę Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej i Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury wielokrotnie apelowały, że utworzenie takiego miejsca jest koniecznością.

W ciągu 20 lat izbę włoszczowską odwiedziło 7000 osób: młodzież, mieszkańcy, turyści. Zasoby izby obejmują ok. 400 eksponatów. Podczas spotkania w dniu 15.02.2017 r., na wniosek Rady Programowej Izby Regionalnej i Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury, 14 osób otrzymało podziękowania od burmistrza. Wśród nich byli m.in. inicjatorzy powstania Izby - Mieczysław Guździoł i Czesław Malinowski. Spotkanie uświetniła Włoszczowska Kapela Powiatowa oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

/TLW INFO/

piątek, 24 luty 2017 15:43
Czytaj dalej... 177

- Nie jest prawdą, że włoszczowska służba zdrowia zatrzymała się w rozwoju, nic nowego się nie robi i ogólnie jest źle – mówił starosta włoszczowski Jerzy Suliga na sesji Rady Powiatu w dn. 16.02.2017 r.

szpital 25.02.2017

- Nie mogę się zgodzić z kreowanym medialnie negatywnym wizerunkiem włoszczowskiego szpitala – mówił starosta Jerzy Suliga (fot. archiwum).

Po ostatnich wydarzeniach wokółszpitala, artykułach w prasie, Internecie, zmasowanej krytyce publicznej służby zdrowia i jej kierownictwa, postanowił zabrać głos w tej sprawie przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Suliga.

- Nie mogę się zgodzić z kreowanym medialnie negatywnym wizerunkiem włoszczowskiego szpitala. Szkalowanie wizerunku szpitala i ciągła nagonka nie służy niczemu dobremu. W i tak trudnej sytuacji placówki powoduje dodatkowe kłopoty, a w konsekwencji naraża zakład na utratę reputacji, odpływ pacjentów i dalsze pogarszanie jej pozycji - twierdził starosta włoszczowski.

Jerzy Suliga zaapelował do radnych. - Stoję na stanowisku, że jako Rada Powiatu – niezależnie od przynależności, czy sympatii politycznych i bez względu na to, kto na danym szczeblu administracji sprawuje władzę, my wszyscy – jako wybrani przez nasze społeczeństwo – mamy obowiązek dokładać wszelkich starań, by służyć mieszkańcom poprzez naszą pracę, szczególnie pracę na rzecz poprawy sytuacji szpitala, gdyż zdrowie jest czymś najcenniejszym, a choroby nie wybierają i nie ma dla nich znaczenia przynależność partyjna, znajomości, czy stan zasobności portfela.

/TLW INFO/

piątek, 24 luty 2017 16:36
Czytaj dalej... 133

14.02.2017 r. na grobach żołnierzy Armii Krajowej i we wszystkich miejscach pamięci o AK we Włoszczowie zapalono znicze.

AK123

Władze samorządowe powiatu włoszczowskiego przy grobie zmarłego pod koniec 2016 r. mjr Ryszarda Marcinkowskiego (fot. Starostwo Powiatowe).

W ten sposób Włoszczowa przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Światełko dla Armii Krajowej”, zainicjowanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy AK.

Akcja miała na celu uczczenie 75 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Symboliczny znicz miał być wyrazem pamięci o żołnierzach polskiego podziemia. Akcja odbyła się w naszym kraju pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

We Włoszczowie zapłonęły znicze między innymi przy pomniku upamiętniającym dowódców Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego i gen. Leopolda Okulickiego na placu kościelnym, przy pomniku Braterstwa Broni Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Placu Majora Mieczysława Tarchalskiego, a także przy tablicy poświęconej Mieczysławowi Tarchalskiemu "Marcinowi" na budynku Urzędu Gminy.

O miejscach pamięci po AK pamiętała włoszczowska młodzież z ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2, członkowie koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz władze samorządowe. Symboliczny znicz  zapalił starosta włoszczowski Jerzy Suliga m.in. na grobie mjr Ryszarda Marcinkowskiego.

/TLW INFO/

środa, 22 luty 2017 17:09
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Rada Miejska i Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliły w ubiegłym tygodniu nowe przepisy dotyczące likwidacji szkół i przyjęli projekt nowej sieci placówek oświatowych.

szkoly

 

Rada Miejska we Włoszczowie na sesji w dn. 15.02.2017 r. przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie sieci szkół, dostosowanej do nowego ustroju szkolnego (fot. UG Włoszczowa).

Od 1.09.2017 r. zmieniona zostanie struktura szkół w Polsce. W miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane.

Rada Miejska we Włoszczowie na sesji w dn. 15.02.2017 r. przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie sieci szkół, dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca br. Przygotowany przez samorząd projekt sieci szkół  musi zaopiniować świętokrzyski kurator oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora włoszczowska rada podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju.

W projekcie uchwały RM znalazły się zapisy uwzględniające warianty przekształcania sieci szkół z zachowaniem budynków i bazy dydaktycznej, czyli tam, gdzie były do tej pory 6-klasowe podstawówki, tam będą również zreformowane szkoły podstawowe. Ośmioklasowymi szkołami podstawowymi będą również placówki w Czarncy i niepubliczna w Bebelnie (ta druga nadal będzie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie „Nasze dzieci w naszej szkole”).

Zespoły szkół, w skład których wchodzą obecnie przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum (ZPO nr 1 we Włoszczowie, ZPO w Koniecznie i ZPO w Kurzelowie) będą złożone ze szkoły podstawowej i przedszkola. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie z dniem 1.09.2017 r.  stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów będzie obowiązywał  do 31.08.2019 r. (to ostatni dzień istnienia gimnazjów).

Radny Jerzy Wiśniewski(Stowarzyszenie Stop Podziałom) zapytał, czy jacyś nauczyciele stracą pracę w wyniku reformy oświatowej. Prezes włoszczowskiego oddziału ZNP Bożena Jasiowska odpowiedziała, że po 2019 roku, kiedy będzie o jeden oddział mniej w wyniku likwidacji gimnazjów, około 10 nauczycieli może zostać zwolnionych. 

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach od 20.02.2017 r. do 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół. Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie nowego prawa oświatowego. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. We Włoszczowie spotkanie dla nauczycieli planowane jest w dn. 6.03.2017 r. o godz. 14.00 (budynek ZPO nr 1) oraz tego samego dnia o godz.16.00 dla rodziców uczniów.

16.02.2017 r. również Rada Powiatu  jednogłośnie podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych.

W  myśl tej uchwały w okresie od 1.09.2017 r. do 31.09.2019 r. będą funkcjonować we Włoszczowie: trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika i trzyletnia branżowa szkoła I stopnia (w ZSP Nr 3), w której prowadzone będą klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Natomiast od 1.09.2019 r. planuje się wprowadzić czteroletnie ogólniaki i pięcioletnie technika.

/TLW INFO/

środa, 22 luty 2017 17:06
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

- W Gościencinie ludzie rozwalają samochody i płoty przez lód na drodze – alarmowała na sesji sołtyska. – We Włoszczowie są lodowiska, a nie drogi – narzekali mieszkańcy. Sytuację uratowała odwilż pod koniec ubiegłego tygodnia.

odsniezanie

 

Oblodzony chodnik na ul. Śliskiej we Włoszczowie (fot. TLW INFO).

Burmistrz Włoszczowy odpowiedział mieszkańców, że „nawetchodniki w Kielcach wcale nie wyglądały lepiej, niż we Włoszczowie”. Grzegorz Dziubek poinformował jednocześnie, że jednorazowy objazd wszystkich dróg gminnych to wydatek ok 8 tys. zł. Obiecał, że w przyszłym roku gmina postara się bardziej zadbać o zimowe utrzymanie swoich dróg.

- Błędy w odśnieżaniu nie popełniają wykonawcy. Co kierowca pługopiaskarki może zrobić o godzinie 12? Dysponent wysyła go za późno. W innych województwach pługopiaskarki wyjeżdżają w trasę, jak śnieg pada, a nie jak zostanie zajeżdżony przez samochody – tłumaczył radny Jerzy Wiśniewski.

/TLW INFO/

środa, 22 luty 2017 16:59
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 1

26.02.2017 r. o godz. 12.00 przy zbiorniku Klekot w gminie Włoszczowa odbędzie się trzecia edycja Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

wykleci.v01

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: pierwszy o długości 1963 metrów to bieg rodzinny. Drugi bieg, zwany głównym zostanie przeprowadzony na dystansie 10 kilometrów (kategoria cywilna i militarna).

Wydarzenie nawiązuje do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (święto państwowe obchodzone 1.03.2017 r.) i jest wspomnieniem walczących w polskim podziemiu antykomunistycznym.

Na wydarzenie zapraszają: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego wraz z 31 Drużyną Wędrowniczą Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

/TLW INFO/

niedziela, 19 luty 2017 14:21
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Wojewoda świętokrzyski rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 785 przez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie".

rondo.v01

Na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Młynarskiej powstanie nowe rondo (fot. UG Włoszczowa).

Inwestycja ta ma usprawnić ruch pojazdów w mieście i poprawić bezpieczeństwo pieszych. Będzie to trzecie rondo we Włoszczowie, które powstanie jeszcze w tym roku.

Warto nadmienić, że w br. będzie kontynuowana również przebudowa drogi wojewódzkiej 785 z Kurzelowa do granicy województwa świętokrzyskiego (wspomniane rondo znajduje się w ciągu tej samej drogi).

/TLW INFO/

niedziela, 19 luty 2017 14:18
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 1

Kapituła konkursu „Świętokrzyska Victoria”, której przewodniczył marszałek województwa Adam Jarubas, wybrała po 5 nominowanych w trzech kategoriach (przedsiębiorczość, samorządność i osobowość). Wśród nich jest firma ZPUE S.A. z Włoszczowy - krajowy lider w produkcji stacji kontenerowych.

victoria 19.02

Firmę ZPUE zgłosiła do plebiscytu gmina Włoszczowa. „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk.

Zwycięzców poznamy 28.02.2017 r. podczas uroczystej gali. Przypomnijmy, że w 2016 r. „Świętokrzyską Victorię” w dziedzinie przedsiębiorczość otrzymała firma Effector Leszka Cieska z Włoszczowy.

/TLW INFO/

niedziela, 19 luty 2017 14:15
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 2

 

Firma PAVER Karola Sienkiewicza z Włoszczowy zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli budynków mieszkalnych w gminie Włoszczowa.

smieci.v01

PAVER będzie też wyposażał mieszkańcom w swoje pojemniki. W związku z powyższym, w dniach 14.02-17.02.2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie zabierać swoje kosze z poszczególnych sołectw. Urząd Gminy we Włoszczowie prosi mieszkańców o wystawianie pojemników na śmieci w terminach odbioru odpadów.

/TLW INFO/

poniedziałek, 13 luty 2017 20:53
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 2

15.02.2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Dzień później zbierze się na swoim posiedzeniu Rada Powiatu.

sesje.v01

Radni miejscy podejmą uchwały m.in. w sprawach: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Włoszczowa do nowego ustroju szkolnego, ustalą wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, przyjmą plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych stałych komisji rady i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Dzień później, 16.02.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się sesja Rady Powiatu. W porządku obrad m.in. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat w 2016 r., przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 r. Radni powiatowi podejmą także uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

/TLW INFO/

poniedziałek, 13 luty 2017 20:51
Czytaj dalej... 92

tlw.info.pl

Top Desktop version