Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

 

W dniach 14-23.03.2017 r. na terenie miasta i gminy Włoszczowa odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i folii po sianokiszonkach. W samej Włoszczowie śmieci będą odbierane w dniach 14-17.03. br.

elektrosmieci

Urząd Gminy prosi mieszkańców o wystawianie odpadów w dniu odbioru do godziny 7:00. Włoszczowski magistrat informuje ponadto, że niepotrzebny sprzęt należy wystawić przed posesję lub przy pojemnikach na odpady komunalne – dotyczy mieszkańców bloków. Elektrośmieci niekompletne nie będą odbierane. Folia po sianokiszonkach powinna być oczyszczona (bez siatek i sznurków).

/TLW INFO/

piątek, 10 marzec 2017 06:55
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

21.03.2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie odbędą się gminne eliminacje 40 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

modzie zapobiega pozara

W turnieju wezmą udział 3-osobowe reprezentacje, wyłonione podczas eliminacji szkolnych. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Eliminacje składają się z dwóch części: pierwszej – pisemnej (test) dla wszystkich uczestników i drugiej – ustnej, dla uczniów zakwalifikowanych do finału.

Oprócz dyplomów - jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy - burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek ufundował też atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej.

/TLW INFO/

piątek, 10 marzec 2017 06:53
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. do włoszczowskich policjantów trafiły 22 zgłoszenia naniesione przez mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W większości dotyczyły one zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na drodze.

mapa

Od ubiegłego roku na terenie powiatu włoszczowskiego funkcjonuje Krajowa  Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą mieszkańcy mogą nanosić zagrożenia zauważone w lokalnych środowisku.

- Od początku tego roku do końca lutego do Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie wpłynęły 22 zgłoszenia. W 10 przypadkach informację te potwierdziły się. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczeń dopuszczalnej prędkości i nieprawidłowego parkowania pojazdów – informuje włoszczowska policja.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej. Przekazanie informacji zajmuje tylko kilka chwil. Nasze zgłoszenie trafi od razu do policjantów odpowiedniej komórki.

/TLW INFO/

czwartek, 09 marzec 2017 15:01
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

 

Burmistrz Włoszczowy zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie dotyczące „Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016-2024”.

rewitalizacja 1

Konsultacje społeczne odbędą się 10.03.2017 r. w sali konferencyjnej Nr 45 Urzędu Gminy. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu, do którego będzie można zgłosić swoje uwagi i opinie.

/TLW INFO/

czwartek, 09 marzec 2017 14:57
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 1

oze

17.02.2017 r. gmina Włoszczowa, jako pierwszy samorząd w powiecie, zakończyła nabór ankiet oraz umów w ramach projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła i solary). Wpłynęło blisko 500 deklaracji.

Na terenie gminy rozpoczną się niebawem tzw. inspekcje terenowe – inspektorzy z firmy „Doeko Group” będą sprawdzać warunki techniczne i możliwości przyłączenia danego źródła energii w gospodarstwach domowych. Za inspekcje mieszkańcy musieli zapłacić od razu od 200 zł (solary) do 750 zł (w przypadku 3 źródeł energii). Wizytacje inspektorów mają potrwać do połowy kwietnia.

Po przeprowadzonych inspekcjach w gospodarstwach domowych będą podpisywane umowy użyczenia pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości, na której będzie instalowane dane urządzenie. Mieszkańcy będą musieli wyrazić zgodę na bezpłatne użyczenie miejsca pod wykonanie instalacji na okres 5 lat. Po tym okresie gmina przekaże dopiero prawo własności instalacji mieszkańcowi.

Realizacja całego projektu OZE będzie możliwa dopiero wtedy, gdy gmina uzyska dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski w Kielcach, jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie w drugim kwartale 2017 r.

O tym, czy gmina Włoszczowa otrzyma dofinansowanie, samorząd dowie się na przełomie 2017 i 2018 r. Wtedy dopiero zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę instalacji. Poziom dofinansowania dla mieszkańca wynosi do 60% minus podatek VAT (w wysokości 8% lub 23% - w zależności o umiejscowienia instalacji). Ostateczny poziom dotacji unijnej będzie znany dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji przez Urząd Marszałkowski.

/TLW INFO/

czwartek, 09 marzec 2017 14:54
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

 

8.03.2017 r. o godz. 17.00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbędzie się XV Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego.

forum03.17

Podczas forum kobiet wystąpi Zbigniew Woldański z włoszczowskiego Domu Kultury (fot. archiwum prywatne).

Tegoroczne hasło imprezy to: "Rozmaitości i namiętności współczesnych kobiet". W programie m.in. niezwykłe pasje mieszkanek powiatu, występ artystyczny Zbigniewa Woldańskiego, konkurs "Jaka to melodia", ciekawe stosika i poczęstunek dla gości.

/TLW INFO/

niedziela, 05 marzec 2017 13:36
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Krzyż z Konieczna stanie w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (powiat skarżyski) pod koniec marca br. W ten sposób mieszkańcy oraz władze samorządowe gminy Włoszczowa chcą upamiętnić zamordowanych w dniu 26.08.1943 r.

krzyz

Dzięki inicjatywie sołectwa Konieczno został wykonany krzyż oraz urna na ziemię, które zostaną przekazane do Mauzoleum w okresie Wielkiego Postu. Uroczystości poprzedzi msza święta w intencji ofiar hitlerowskich represji wobec ludności polskich wsi i osób, które zostały zamordowane w Koniecznie.

Wieś Konieczno będzie pierwszą w gminie Włoszczowa, która zostanie wpisana do tego panteonu męczeństwa polskich chłopów, których wojenne krzywdy dotąd nie zostały naprawione. Krzyż i urna zostały wykonane dzięki staraniom sołtysa Konieczna i radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Pasonia.

/TLW INFO/

niedziela, 05 marzec 2017 13:33
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

23.02.2017 r. we włoszczowskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie pierwszego konkursu plastycznego pod hasłem „Czad i ogień – obudź czujność”.

czad nagroda

Komendant powiatowy strażaków Krzysztof Ciosek wręcza nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego (fot. KP PSP Włoszczowa).

Łącznie wpłynęło 205 prac plastycznych z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego. Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zajęła Julia Orzeł ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie. W kategorii klas IV-VI wygrała Oliwia Lech z Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie. Ze względu na bardzo dużą ilość prac, jury postanowiło przyznać dodatkowo 13 wyróżnień.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, m.in. czujniki tlenku węgla, przybory szkolne oraz drobny sprzęt audio. Dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek z racji „tłustego czwartku”. Uczniowiei nauczyciele mieli też okazję zwiedzić komendę, zapoznać się ze służbą strażaka i sprzętem, jaki wykorzystuje się w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W spotkaniu uczestniczył m.in. starosta włoszczowski Jerzy Suliga, który objął patronat nad konkursem.

/TLW INFO/

niedziela, 05 marzec 2017 13:22
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Władze samorządowe gminy prowadzą rozmowy z deweloperami i przedsiębiorcami w celu wybudowania nowego bloku mieszkalnego w mieście. Takie informacje przekazał burmistrz na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

blok03.17

- Chcemy zatrzymać we Włoszczowie młodych ludzi, którzy mają tutaj pracę, ale borykają się z problemami mieszkaniowymi - mówił na sesji w dniu 15.02.2017 r. Grzegorz Dziubek.

Włoszczowski magistrat zamierza przeprowadzić wcześniej dokładną analizę zapotrzebowania na nowe mieszkania, zanim zdecyduje się na budowę nowego bloku.

/TLW INFO/

niedziela, 05 marzec 2017 13:15
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice znalazła się na liście wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

woda123

22.02.2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Na liście tej znalazł się wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice”. Kwota wnioskowanej pomocy wynosi ok. 2 mln zł. W ramach zadania zostanie zrealizowana sieć wodociągowa w miejscowościach: Gościencin, Jeżowice, Silpia Duża i Silpia Mała.

To jest dobra wiadomość dla Mieszkańców, którzy przez wiele lat borykali się z brakiem wody w przydomowych studniach. Nowa infrastruktura poprawi też atrakcyjność  tych terenów dla turystów, potencjalnych inwestorów i chętnych do osiedlania się w tej pięknej części Gminy Włoszczowa” – napisano na stronie internetowej magistratu.

/TLW INFO/

czwartek, 02 marzec 2017 16:48
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Policja włoszczowska przestrzega starsze osoby przed oszustami, którzy podają się za kogo innego i kradną pieniądze staruszkom.

policjaoszusci

Jak relacjonuje włoszczowska policja, pewna kobieta pod pozorem wykonania masażu kręgosłupa, weszła ostatnio do mieszkania 78-latki we Włoszczowie i wykorzystując jej nieuwagę ukradła ponad 1000 zł.

- Pamiętajmy, że jeżeli obca osoba przedstawi się, jako pracownik jakiejkolwiek instytucji, powinno żądać się od niej pokazania stosownej legitymacji. Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie państwo o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagrożeniach, uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści - mówi Karol Bator, rzecznik prasowy policji. W każdej sytuacji budzącej podejrzenia należy skontaktować się jak najszybciej z komendą.

/TLW INFO/

czwartek, 02 marzec 2017 16:44
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

tlw.info.pl

Top Desktop version