Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Od 31.01.2018 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu wyborczego. Będzie kilka nowości, na które już teraz warto się przygotować, bo wybory samorządowe już za ok. 9 miesięcy.

wybory

Na liście zmian znalazła się m.in. nowa definicję znaku „X” stawianego przy nazwisku kandydata oraz zasad ważności głosu. Nowością będą dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych oraz transmisje on-line z przebiegu głosowania w lokalach. 

Od tego roku będzie też więcej obserwatorów zewnętrznych w lokalach. Większą rolę odgrywać będą mężowie zaufania. Pojawi się funkcja obserwatorów społecznych. Utworzony zostanie także tzw. Korpus Urzędników Wyborczych.

Szykują się też zmiany w kampanii wyborczej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy wyborca będzie mógł prowadzić agitację wyborczą na rzecz swojego kandydata. Jedynie do zbierania podpisów wymagana będzie pisemna zgoda pełnomocnika wyborczego komitetu. Prowadzenie agitacji bez pisemnej zgody tego pełnomocnika nie będzie stanowiło, jak dotychczas, wykroczenia.

Komitety wyborcze, jak do tej pory, będą mogą korzystać z nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. Warto pamiętać, że w ramach prowadzonej agitacji nie wolno rozdawać przedmiotów o wartości wyższej niż zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

Obowiązek usunięcia materiałów agitacyjnych w ciągu 30 dni po zakończeniu kampanii wyborczej nie będzie dotyczył plakatów i haseł wyborczych znajdujących się na nieruchomości prywatnej, o ile zgodzi się na to jej właściciel.

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły skorzystać z tzw. głosowania korespondencyjnego. Wcześniej trzeba zgłosić ten fakt komisarzowi wyborczemu, który przekaże następnie zgłoszenie do urzędnika wyborczego w gminie.

Kolejna nowość to transmisje on-line z lokali wyborczych. Cały przebieg wyborów - od rozpoczęcia pracy przez komisję do podpisania protokołu z wyników głosowania - będzie transmitowany przez Internet.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, będą funkcjonować dwa rodzaje komisji obwodowych, a nie jedna, jak było dotychczas. Pierwsza zajmować się będzie sprawami przeprowadzenia głosowania, natomiast druga odpowiadać za ustalenie wyników (będzie rozpoczynać pracę w lokalu wyborczym po zakończeniu głosowania).

Podobnie jak w latach poprzednich, w lokalach zastaniemy też tzw. mężów zaufania, których zadaniem będzie obserwowanie prac każdej komisji – od obwodowej po Państwową Komisję Wyborczą. Od tego roku będą oni odgrywać większą rolę.  

Oprócz mężów zaufania, w lokalach wyborczych pojawią się też obserwatorzy społeczni, czyli przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest m.in. troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W każdej gminie utworzony zostanie też nowy twór – tzw. Korpus Urzędników Wyborczych. Powoływać ich będzie szef Krajowego Biura Wyborczego. Członek korpusu nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, w której pracuje. Nie będzie mógł też należeć do żadnej partii politycznej.

Zadaniem członków Korpus Urzędników Wyborczych będzie przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Będą również nowe zasady wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej (7 na 9 wszystkich wybierze Sejm) oraz powołania szefa Krajowego Biura Wyborczego, którego wytypuje minister spraw wewnętrznych i administracji (szef KBW nie może należeć do żadnej partii).

PKW będzie musiało też powołać 100 komisarzy wyborczych, których również wskaże szef MSWiA. Do ich zadań należeć będzie m.in. powoływanie obwodowych komisji wyborczych i zarządzanie drukami kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1.01.2019 r. to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Warto nadmienić, że kilka dni temu Państwowa Komisja Wyborcza podała prawdopodobny termin tegorocznych wyborów samorządowych. Zdaniem PKW, wybory powinny się odbyć pomiędzy 17.10.2018 a 9.11.2018 r. O dokładnej dacie zadecyduje premier.

/TLW INFO/

czwartek, 08 luty 2018 16:43
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 4

Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie oskarża trzech młodych mężczyzn z powiatu koneckiego o znieważenie pomnika komunistycznego w Rząbcu. Właśnie ruszył proces przed sądem.

pomnik

Pomnik w Rząbcu po dewastacji w 2016r. (fot. archiwum prywatne).

Pierwsza rozprawa odbyła się 23.01.2018r. Prokurator oskarża ich o znieważenie pomnika polskich i radzieckich partyzantów. Podejrzani mieli oblać go czerwoną farbą w nocy w dniu 23.09.2017 r. - w przeddzień obchodów kolejnej rocznicy bitwy partyzanckiej pod Rząbcem. Oskarżeni w wieku 21-23 lat nie przyznali się do zarzutów.

Mężczyznom grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. Obrońca oskarżonych wnioskował o umorzenie postępowania i uniewinnienie młodych ludzi z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Rozprawa sądowa została odroczona do 1.03.2018r.

Pomnik w Rząbcu już kilka razy był niszczony w ostatnich latach. W 2014r. również oblano go czerwoną farbą. Po raz kolejny obelisk został zdewastowany w 2016r. Sprawców wówczas nie ustalono.

/TLW INFO/

sobota, 03 luty 2018 14:15
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 2

30.01.2018r. otwarto uroczyście zmodernizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 

sor

We Włoszczowie mamy nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy (fot. Starostwo Włoszczowa). 

Inwestycja ta była drugim i ostatnim etapem projektu pn. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”.

Włoszczowski szpital pozyskał na ten cel 5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. Cały projekt kosztował ponad 6,6 mln zł. Wkład własny w wysokości 1,5 mln zł pokrył powiat włoszczowski i ZOZ.

W ramach projektu zrealizowano dwa duże przedsięwzięcia, tj. budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, które zostało oddane do użytku latem 2017r. oraz modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, która została zakończona w listopadzie 2017 r.

Wybudowanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców, a następnie dostosowanie SOR-u do aktualnych standardów przyczyni się do poprawy udzielania świadczeń medycznych w naszym szpitalu.

Nowy oddział ma być doposażony też w sprzęt medyczny (część już zakupiono). Rocznie włoszczowski SOR przyjmuje ok. 7 tys. pacjentów, także z ościennego powiatu jędrzejowskiego oraz województw łódzkiego i śląskiego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci na odnowiony oddział 1.02.2018r.

/TLW INFO/

sobota, 03 luty 2018 14:13
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 3

Gmina Włoszczowa, jako jeden z siedmiu samorządów w województwie świętokrzyskim otrzymał 15 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na swój projekt rewitalizacji. 

rewitalizacja

W budynku starej plebanii we Włoszczowie powstanie m.in. muzeum regionalne (fot. TLW INFO).

Cała inwestycja rozłożona na 3 lata będzie kosztować ponad 22 mln zł. Dzięki dotacji unijnej zmieni się wygląd miasta, m.in. rynku. Zabytkowy budynek starej plebanii przejdzie kapitalny remont (powstanie dodatkowa kondygnacja), a w niej pomieszczenia dla organizacji pozarządowych oraz muzeum regionalne.

Rozbudowa czeka też Dom Kultury, tj. dobudowanie sali baletowej, małego amfiteatru ze sceną i zadaszeniem, ciągów pieszych, parkingu. DK Włoszczowa przejdzie też termomodernizację. 

Za krytym basenem „Nemo” powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna oraz wiata z grillem. Pobliska ul. Wiśniowa zostanie kompleksowo przebudowana wraz z odwodnieniem.

Na osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej teren zostanie uporządkowany poprzez usunięcie starych składów opału oraz postawienie w ich miejscu altan śmietnikowych.

Wyremontowany zostanie również 80-letni poprzemysłowy budynek byłego magazynu, znajdujący się przy ulicach Wigury i Pocztowej. Pojawią się tutaj pomieszczenia przeznaczone do prezentacji osiągnięć artystów, promocji wydarzeń kulturalnych a także bawialnia dla dzieci.

Na wszystkich rondach (w tym na planowanych do realizacji) oraz przy głównych drogach wyjazdowych z Włoszczowy zostanie zainstalowane ok. 20 nowoczesnych kamer.

Gmina Włoszczowa przygotowywała się do rewitalizacji ponad 2 lata. Jej wniosek znalazł się na drugim miejscu w województwie pod względem przyznanej punktacji.

/TLW INFO/

środa, 17 styczeń 2018 19:32
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 3

Od marca do końca 2018 r. handel w marketach będzie dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W pozostałe niedziele, tak jak we wszystkie święta państwowe i kościelne, sklepy będą zamknięte. 

handel

W 2018 r. będzie 29 niedziel handlowych i 23 niedziele z zakazem handlu. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele została przyjęta przez Sejm.

Zakupy w każdą niedziele będzie można zrobić m.in. w: piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, kwiaciarniach, sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami, sklepach z prasą, sklepach z biletami komunikacji miejskiej, sklepach z wyrobami tytoniowymi, w placówkach pocztowych, sklepach na dworcach, środkach komunikacji miejskiej, w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego oraz w placówkach sprzedających części zamienne i maszyny rolnicze (tylko w okresie od 1.06. do 30.09).

W ustawie zapisano, że handel m.in. w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach czy sklepach z prasą będzie w niedziele dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność tych obiektów będzie polegać odpowiednio na sprzedaży kwiatów, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, prasy. Bez zmian w niedziele funkcjonować będą mogły też sklepy internetowe oraz punkty gastronomiczne.

/TLW INFO/

środa, 17 styczeń 2018 19:29
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 2

W dniach 15-16.01.2018 r. w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Skarbowym we Włoszczowie będzie można złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej na stanowisku z dostępem do Internetu.

pit

Na akcję promującą wysyłanie PIT-28 za 2017 r. w wersji elektronicznej zaprasza naczelnik Urzędu Skarbowego podatników prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych lub jawnych oraz podatników rozliczających przychód z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze.

/TLW INFO/

środa, 17 styczeń 2018 19:28
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

3.01.2018 r. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego odwołał z funkcji Joannę Ochał, dyrektorkę Zespołu Opieki Zdrowotnej. To czwarty zwolniony dyrektor szpitala w ciągu czterech ostatnich lat.

szpital

3.01.2018 r. Joanna Ochał została odwołana z funkcji dyrektora ZOZ Włoszczowa (fot. Starostwo Powiatowe).

Głównym powodem odwołania był brak porozumienia z władzą powiatu oraz lekarzami z oddziału wewnętrznego I, któremu grozi wygaszenie.

Pełnienie obowiązków dyrektora szpitala powierzono do 15.01.2018 r. Sławomirowi Sobańskiemu, kadrowemu w szpitalu. Po tym terminie zostanie wybrany nowy dyrektor ZOZ Włoszczowa.

Joanna Ochał jest czwartym odwołanym dyrektorem włoszczowskiego szpitala w ciągu czterech ostatnich lat. ZOZ-em kierowała przez 1,5 roku.     

/TLW INFO/

wtorek, 09 styczeń 2018 19:09
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

14.01.2018 r. odbędzie się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We Włoszczowie impreza potrwa kilka dni.

wosp

Impreza finałowa w Domu Kultury rozpocznie się o godz. 15.00, gdzie dotrze korowód orkiestrowy. Podczas koncertu wystąpią wokaliści, zespoły muzyczne i taneczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, finaliści konkursu „Talent Włoszczowski” oraz wielu innych. Przed Domem Kultury zaplanowano pokazy samochodów sportowych.

Podczas koncertu oraz na stronie internetowej DK będzie prowadzona aukcja oraz loteria przedmiotów ofiarowanych na rzecz WOŚP. Impreza zakończy się wysłaniem światełka do nieba.

Nie zabraknie też imprez towarzyszących Wielkiej Orkiestrze. Już 12.01.2018 r. o godz. 15.00 w lokalu Forum przy ul. Żwirki odbędzie się Turniej Gier Komputerowych FIFA 18, Hearthstone, a w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym rozpocznie się Turniej Tenisa Stołowego Szkół.

13.01.2018 r. w godz. 17.00 – 19.00 na basenie „Nemo” będzie można sprawdzić swoje umiejętności pływackie, korzystając z profesjonalnego sprzętu pomiaru czasu.

14.01.2018 r. o godz. 9.00 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Również 14.01.2018 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym rozpocznie się Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców i Pracowników Służb Mundurowych.

/TLW INFO/

wtorek, 09 styczeń 2018 19:05
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Pod koniec ubiegłego roku Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwaliła jednogłośnie budżet na 2018 r. Zdaniem starosty jest on napięty do granic możliwości.

budzet

W tym roku zostanie przebudowana ul. Głowackiego i ul. Koniecpolska we Włoszczowie, a na ich skrzyżowaniu zostanie wybudowane rondo (fot. TLW INFO).

Dochody wyniosą 51 mln zł, a wydatki 53 mln. Deficyt, który powstanie - 2 mln zł zostanie pokryty przychodami z kredytów. Na inwestycje przeznaczono 12,6 mln zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2017 r. stanowiło 5,2 mln zł (około 10% dochodów). Samorząd chce zaciągnąć w tym roku 3 mln zł kredytu na wkład własny do inwestycji, współfinansowanych z Unią Europejską i budżetem państwa.

Największymi inwestycjami będą: głęboka termomodernizacja dwóch szkół ponadgimnazjalnych (ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3) za 5,4 mln zł, przebudowa ul. Głowackiego i ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie na odcinku ok. 1,4 km wraz z budową ronda (3,9 mln zł) oraz przebudowa drogi powiatowej w Czostkowie (gm. Krasocin) o długości 2,3 km (3,3 mln zł).

Powiat przekaże też ponad 1 mln zł dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na zakup wyposażenia do wyremontowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na informatyzację.

Wsparcie w wysokości 250 tys. zł  otrzyma również Dom Pomocy Społecznej na wykonanie instalacji gazowej, zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego. Powiat dołoży także 10 tys. zł Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla włoszczowskiej policji.

/TLW INFO/

wtorek, 09 styczeń 2018 18:55
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 1

Parafia pw. bł. ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników wraz z Rycerzami Kolumba we Włoszczowie zorganizowali już po raz trzeci pochód trzech króli ulicami miasta.

krolowie

Orszak Trzech Króli zmierza do kaplicy pw. bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie (fot. TLW INFO).    

Uroczystość odbyła się 6.01.2018 r. w Święto Objawienia Pańskiego. Trzy orszaki królewskie dotarły z różnych stron miasta do kaplicy parafialnej przy ul. ks. bp. Mieczysława Jaworskiego.

W świątyni, przy stajence betlejemskiej trzej królowie złożyli dzieciątku Jezus przyniesione dary: złoto, kadzidło i mirrę. Następnie proboszcz parafii, ks. Leszek Dziwosz odprawił uroczystą mszę świętą.

/TLW INFO/

wtorek, 09 styczeń 2018 19:34
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

Oddziałowi wewnętrznemu I i ginekologiczno-położniczemu grozi zamknięcie. Powodem są braki kadry lekarskiej oraz straty.  

szpital

Oddziałowi wewnętrznemu I grozi zamknięcie, gdyż po 29.12.2017 r. nie będzie tutaj obsady lekarskiej (fot. TLW INFO).

Na ginekologii zostało dwóch stałych lekarzy, którzy pracują non stop, na oddziale wewnętrznym – tylko jeden (ordynator), który 29.12.2017 r. odchodzi z pracy. Na internie nie będzie żadnego zabezpieczenia lekarskiego, oddziałowi grozi wygaszenie. Podobnie może być z ginekologią. 

Lekarze z obu zagrożonych oddziałów twierdzę, że z dyrektorką ZOZ nie ma żadnego kontaktu (do 29.12.2017 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim). Joanna Ochał, z kolei skarży się na doktorów, że to ich wina. Do kamery mówi wprost o zamiarze likwidacji wspomnianych oddziałów. Jaką decyzję podejmie Rada Powiatu w tej sytuacji, przekonamy się być może na najbliższej sesji w dn. 28.12.2017 r.

/TLW INFO/

wtorek, 26 grudzień 2017 17:07
Dział: Aktualności
Napisane przez
Czytaj dalej... 0

tlw.info.pl

Top Desktop version