Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Nie ma w dalszym ciągu porozumienia między dostawcą ciepła a odbiorcami we Włoszczowie

cieplo 12

 

Gmina Włoszczowa wydzierżawiła Stolbudowi magistralę ciepłowniczą, ale zakład nie ma jeszcze podpisanej umowy na dostawę ciepła z większością odbiorców, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokator” i wspólnotami mieszkaniowymi (fot. TLW INFO). 

Spółdzielnia „Lokator” i wspólnoty mieszkaniowe nie podpisały jeszcze nowej umowy ze Stolbudem na dostawę ciepła, a stara wygasła 31.07.2015 r. Mieszkańcom wielu bloków grozi brak ciepłej wody użytkowej w kranach po 1.08.2015 r.

Strony, nie mogąc dojść do porozumienia w sprawie zapisów nowej umowy kompleksowej sprzedaży ciepła, poprosiły o włączenie się do mediacji dyrektora Urzędu Regulacji Energetyki.

23.07.2015 r. w siedzibie Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach odbyło się spotkanie mediacyjne, zorganizowane przez dyrektora URE. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Włoszczowa, Stolbudu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” oraz zarządca wspólnot mieszkaniowych.

Mediacje trwały blisko 5 godzin i ponoć dobrze rokowały – tak przynajmniej zapewniał dyrektor URE. Na spotkaniu w Katowicach zapadła decyzja, że dostawca ciepła spotka się z odbiorcami, żeby dopracować szczegóły nowej umowy. Spotkanie odbyło się 24.07.2015 r. w Stolbudzie. Jednak nie osiągnięto porozumienia.

- Po 1 sierpnia mieszkańcy bloków, którzy nie podpisali z nami umów, nie będą mieć ciepłej wody użytkowej. Mam nadzieję, że druga strona zmieni w najbliższych dniach zdanie i dojdziemy do porozumienia, bo w przeciwnym razie będzie poważny problem – ostrzegał wiceprezes Stolbudu Tomasz Gajos w wypowiedzi dla „Echa Dnia”.

To ostatni dzwonek, bowiem w piątek, 31.07.2015 r. kończy się dotychczasowa umowa gminy ze Stolbudem na dostawę ciepła do miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” nie dopuszcza takiej sytuacji, że nie będzie ciepłej wody i nie podoba się jej „szantaż” ze strony zakładu.

Burmistrz Włoszczowy twierdzi, że nie jest stroną w negocjacjach, a mimo to gmina włączyła się w mediacje. Podkreśla, że gmina wywiązała się z obowiązku i zapewniła bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców na 10 lat (10.07.2015 r. gmina podpisała umowę ze Stolbudem na dzierżawę gminnej sieci ciepłowniczej przez 10 lat).

W „Echu Włoszczowskim” z dn. 31.07.2015 r. burmistrz Grzegorz Dziubek pisze „całą prawdę o cieple”, stwierdzając na wstępie, że „temat ciepła we Włoszczowie jest głośny od kilku lat, ale tak naprawdę w tej sprawie nic nie zostało zrobione, aby problem rozwiązać, pomimo realnych zagrożeń z dostawą energii cieplnej nie tylko dla mieszkańców Włoszczowy, ale także instytucji publicznych takich, jak ZOZ, basen, Dom Kultury, szkoły”.

Za ten stan rzeczy Dziubek obarcza swojego poprzednika Bartłomieja Dorywalskiego, który był burmistrzem przez dwie kadencje i miał czas na konkretne działania w sprawie zapewnia ciepła dla mieszkańców.

Sprawa dostarczania ciepła nie była rozwiązana w poprzedniej kadencji samorządu, kiedy funkcję Burmistrza pełnił Bartłomiej Dorywalski, mimo zagrożenia, że 31.07.2015r. dobiega końca umowa z firmą Stolbud, właścicielem kotłowni, która jest podstawowym źródłem ciepła w mieście” – napisał Grzegorz Dziubek.

Mam nadzieję, że mając na względzie nadrzędny cel, jakim jest zabezpieczenie energetyczne mieszkańców, do porozumienia dojdzie. Muszą to jednak zrobić odbiorcy i dostawca” – stwierdził burmistrz Włoszczowy.

/TLW INFO/

sobota, 01 sierpień 2015 10:28
Czytaj dalej... 0

Obwodnica Włoszczowy prawdopodobnie będzie robiona w dwóch etapach  

image

Obecni na spotkaniu w starostwie mieszkańcy Włoszczowy wybrali wariant nr 3 (linia przerywana niebieska i zielona).

         Po proteście mieszkańców ul. Głowackiego, wszystko wskazuje na to, że obwodnica południowa i północna miasta nie zostanie zrobiona do 2020 r., jak planowano, gdyż trzeba ją będzie budować etapami z uwagi na wyższe koszty.

9.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące układu obwodnicowego miasta. Przybyło wielu zainteresowanych mieszkańców. Pojawili się przedstawiciele głównego wykonawcy– Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z Kielc oraz firma projektująca z Poznania. 

W trakcie spotkania omówione zostaływarianty przebiegu obwodnicy w aspekcie ekonomicznym, technicznym, społecznym i środowiskowym. Projektant stwierdził, że jednym z głównych problemów przy budowie drogi tranzytowej będziestrefa ochronna wody podziemnej, przez co wzrosną koszty całej inwestycji (wodęz drogi trzeba będzie odprowadzić na długości ok. 4 km poza granice strefy).

Mieszkańcy ul. Głowackiego po raz kolejny wyrazili swój protest – nie chcą, żeby obwodnica biegła prawie przez centrum miasta, blisko ich domów. Koszt obwodnicy, która miałaby się łączyć z ul. Głowackiego, szacowano na ok. 50,5 mln zł i wówczas byłaby zrobiona w całości do 2020 r.

Wszyscy obecni na spotkaniu opowiedzieli się jednak za trzecim wariantem przebiegu obwodnicy, przez Centralną Magistralę Kolejową, która nie wchodzi w miasto, tylko omija je szerokim łukiem. Realizacja tego wariantu to koszt ok. 76 mln zł. Główny wykonawca twierdzi, że takich pieniędzy nie posiada(właściwie chodzi tylko o 15% wkładu własnego, bo resztę sfinansuje Unia Europejska). 

ŚZDW nie zgodził się, żeby w całości zrobić ok. 11 kilometrów obwodnicy południowej z północną w wariancie, który poparli wszyscy mieszkańcy Włoszczowy, łącznie z włodarzamiGłówny wykonawca sugeruje najpierw wykonanie objazdu Włoszczowy od strony południowej, czyli Kielc (obwodnica zaczynałaby się wówczas na Belinie i kończyła na ul. Koniecpolskiej przed wiaduktem kolejowym w Łachowie).

Drugi etap (obwodnica północno-zachodnia) miałby być realizowany dopiero po 2020 r. Pod warunkiem, że UE dofinansuje to zadanie, a tego na chwilę obecną nie wiadomo.Budowa jednego odcinka obwodnicy tylko częściowo rozwiązałaby problem wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z centrum Włoszczowy.  

 

/TLW INFO/

 

 

 

poniedziałek, 13 lipiec 2015 10:54
Czytaj dalej... 0

Starosta włoszczowski otrzymał zapewnienie finansowe od wojewody świętokrzyskiego

przedborska

 

Ulica Przedborska we Włoszczowie będzie remontowana w kierunku Oleszna. Powstanie 1 kilometr nowej nawierzchni, wraz z jednostronnym chodnikiem po lewej stronie (fot. TLW INFO).

1,1 kilometra nowej nawierzchni asfaltowej razem z jednostronnym chodnikiem powstanie na ulicy Przedborskiej, od skrzyżowania z ulicą Góral w kierunku Oleszna.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta włoszczowski Jerzy Suliga poinformował radę, że otrzymał zapewnienie od wojewody, że nasz powiat otrzyma 2 700 000 zł dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej Oleszno-Zabrody wraz z ulicą Przedborską we Włoszczowie. Dodał, że przetarg na tę „schetynówkę” został już ogłoszony w dniu 27.04.2015 r.

Powiat, mając deklarację wojewody o zabezpieczeniu środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych, postanowił rozszerzyć zadanie. Docelowo powstanie 1,1 kilometra ulicy Przedborskiej w kierunku Oleszna, wraz z lewostronnym chodnikiem. W tym celu, na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali, że gmina Włoszczowa udzieli powiatowi dotacji w kwocie 150 000 zł na dofinansowanie tego zadania.

/TLW INFO/

czwartek, 07 maj 2015 10:44
Czytaj dalej... 0

poar

15.04.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z kolei w dniach 6-7.05.2015 r. o godz. 9.00 również we włoszczowskim starostwie, odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.

/TLW INFO/

wtorek, 14 kwiecień 2015 11:38
Czytaj dalej... 0

Wspólnoty nie podpiszą umowy ze Stolbudem na 10 lat. Ludzie krytykują władzę samorządową

cieplo20

 

Zakład Stolbud S.A. ma wydzierżawić od gminy Włoszczowa magistralę, którą będzie dostarczał ciepło do miasta. Fot. TLW INFO

 

Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych we Włoszczowie zapowiedzieli, że nie podpiszą umowy ze Stolbudem na dostawę energii cieplnej. Nie mają ceny początkowej oraz gwarancji ceny za ciepło i nie chcą się wiązać z wytwórcą na 10 lat, bez możliwości wcześniejszego zerwania umowy.

Mieszkańcy ostro skrytykowali w Wielkim Tygodniu władzę samorządową, zwłaszcza poprzedniej kadencji za to, że czekała z podjęciem decyzji do ostatniej chwili, i teraz są takie problemy.

Gmina Włoszczowa nie wstawia się za mieszkańcami, wręcz przeciwnie - wygląda, jakby opowiadała się bardziej za zakładem Stolbud, któremu chce przekazać w dzierżawę nawet swoją magistralę ciepłowniczą, żeby pozbyć się problemu i nie płacić za jej remont - takie stwierdzenie padło na spotkaniu.

Gmina wysyła już pisma ponaglające do spółdzielni, w których ostrzega, że jeśli nie zawrą kompleksowej umowy ze Stolbudem, same będą musiały zapewnić sobie ciepło po 1.08.2015 r., bez jakiejkolwiek pomocy gminy. - Urząd Gminy powinien być bliżej odbiorców ciepła, a nie dostawcy – uważa Stanisław Arkit, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

31.03.2015 r. po raz kolejny dyskutowano na temat ciepła na sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy, a następnie na spotkaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi w Domu Kultury. Sprawa jest bardzo poważna – do wygaśnięcia umowy ze Stolbudem na dostawę ciepła zostały niecałe 4 miesiące, a sprawa w dalszym ciągu nie jest załatwiona.

Stolbud opracował projekt nowej umowy na dostawę ciepła, który nie podoba się mieszkańcom bloków. - Projekt umowy zawiera szereg dyktatów – uważa Stanisław Arkit ze spółdzielni „Lokator”.

Ludzie twierdzą, że takiego dyktatu nie podpiszą. Boją się, że w ciągu 10 lat wytwórca ciepła może podnosić cenę kilkakrotnie i będzie ten proces nie do powstrzymania. Chcą, żeby Stolbud określił im wskaźniki od których będzie uzależniona zmiana ceny. Tego zakład nie obiecał. Dla firmy najważniejsze jest, żeby zwróciły się jej nakłady finansowe poniesione na remont kotła, czyli ok. 4 mln zł.

/TLW INFO/

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 09:40
Czytaj dalej... 0

sekretarz

fot. powiat-wloszczowa.pl

Cezary Nowak, dotychczasowy kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego został od 1 kwietnia sekretarzem powiatu.Zastąpił na tym stanowisku Romana Wojtalczyka, z którym starosta Jerzy Suliga rozwiązał umowę z dniem 31.03.2015 r.

/TLW INFO/    

czwartek, 09 kwiecień 2015 06:41
Czytaj dalej... 0

Nowa rada w parafii księdza Leszka Dziwosza

rycerze kolumba

We Włoszczowie powstała Rada Rycerzy Kolumba. Insygnia rycerskie nadał Biskup kielecki Jan Piotrowski (fot. Dariusz Wolniak/Zakon Rycerze Kolumba).

 

 

7.02.2015 r. odbyła się ceremonia tzw. instalacji oficerów w nowo powstałej Radzie Rycerzy Kolumba w Parafii pw. Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie.

Uroczystości przewodniczył Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski. Oprawę muzyczną święta rycerskiego zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury oraz schola dziecięca. Insygnia przyjęło ponad 20 parafian.

Głównym celem działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest wierność kościołowi katolickiemu i jego misji. Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom rycerzom.

/TLW INFO/

środa, 25 luty 2015 20:46
Czytaj dalej... 1

sesja12

27 lutego 2015 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej nr 45 Urzędu Gminy Włoszczowa odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W programie aż 16 projektów uchwał do przegłosowania.

 

Rada wybierze m.in. swojego przedstawiciela do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej na kadencję 2015-2018 oraz przyjmie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na ten rok.

Podjęta zostanie także uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz przystąpienia gminy Włoszczowa do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

/TLW INFO/

wtorek, 24 luty 2015 06:33
Czytaj dalej... 0

Tak uważa były przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie

marek labuda2 

Zdjęcie: ks.Marka Łabudy wraz ze Zbigniewem Żesławskim wykonane w lutym 2015 

 

6.03.2013 r. Stowarzyszenie Włoszczowa – Stop Podziałom złożyło do przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie wniosek o nadanie ks. Markowi Łabudzie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Włoszczowy. Odpowiedź odmowna z gminy przyszła po… 20 miesiącach!

Po przeprowadzonych konsultacjach ze stroną kościelną, radnymi Rady Miejskiej oraz mieszkańcami Włoszczowy uważam, że przyznanie Honorowego Obywatelstwa dla ks. Marka Łabudy nie jest obecnie możliwe” ­– odpisał Stowarzyszeniu Marian Hebdowski, ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej, obecnie wiceprzewodniczący.

Hebdowski wyraził też pogląd, że „znaczna część miejscowej społeczności nie przychyla się ku temu wnioskowi”. Ciekawe, ile osób zapytał o zdanie w 20-tysięcznej gminie Włoszczowie? Były przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że nadanie tego tytułu mogłoby postawić księdza Marka w kłopotliwej sytuacji życiowej oraz duszpasterskiej.

Jest on osobą schorowaną i uważam, że nie można Go narażać na dodatkowy stres i przykrości w przypadku prawdopodobnie negatywnego wyniku głosowania, dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Włoszczowy” – wywróżył Marian Hebdowski. Wniosek ten nigdy nawet nie był głosowany przez radę ani komisje stałe rady.

Przypomnijmy, że 16.12.2014 r. Włoszczowa obchodziła hucznie 30 rocznicę słynnego strajku o pozostawienie krzyży w dawnym Zespole Szkół Zawodowych, którego ksiądz Łabuda był jednym z głównych bohaterów. To było najbardziej heroiczne wydarzenie w powojennej historii Włoszczowy.

To właśnie ks. Marek wlewał w serca protestującej wówczas młodzieży otuchę i wspierał swoim dobrym słowem.
Wraz z nimi prowadził strajk okupacyjny. W 1985 r. katecheta został skazany przez sąd w Jędrzejowie na rok więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 60 tys. zł.

Kilka miesięcy później został brutalnie pobity w Krakowie przez nieznanych sprawców. Pomimo wszystkich cierpień i poświęceń ks. Marek nigdy nie żałował walki o pozostawienie krzyży w salach lekcyjnych, które władze komunistyczne chciały zdjąć. To on zainicjował również współpracę partnerską między Włoszczową z francuskim miastem Le Passage, która trwa do dziś.

Działania księdza Łabudy pochwalił nieżyjący już Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński w liście z okazji 25 rocznicy włoszczowskiego strajku. Prezydent Kaczyński stwierdził, że m.in. Marek Łabuda „swoją postawą wiernościsumieniu i własnej tożsamości, niezgodą na niesprawiedliwość i na upokarzająceuprzedmiotowienie narodu, dobrze zapisał się w historii Rzeczypospolitej”.

Z okazji 25 rocznicy strajku ks. Marek Łabuda został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i społecznej”.

- Ksiądz Marek zasłużył jak nikt inny na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włoszczowy – uważa Stowarzyszenie Włoszczowa - Stop Podziałom. Niestety, władza samorządowa jaką do dzisiaj reprezentuje Pan Marian Hebdowski jest innego zdania.

Przypomnijmy, że Włoszczowa ma obecnie 15 Honorowych Obywateli. Ostatni raz dwa tytuły nadano 24.02.2013 r. Otrzymali je pułkownik, były partyzant Zbigniew Zieliński z Warszawy i ks. prof. Henryk Witczyk, wybitny teolog pochodzący z Dankowa Dużego. Do tej pory uhonorowano Honorowym Obywatelstwem Włoszczowy trzech kapłanów.

/TLW INFO/

piątek, 13 luty 2015 14:06
Czytaj dalej... 0

dorywalski 16 9

Odchodzący z gminy Włoszczowa po przegranych wyborach burmistrz Bartłomiej Dorywalski otrzymał z budżetu gminy ok. 27.000 zł z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz dodatkowe 36.000 zł odprawy kadencyjnej. Mieszkańcy są zbulwersowani. Tym bardziej, że zapłacili za to wszyscy podatnicy.

Stowarzyszenie Włoszczowa-Stop Podziałom od dawna podkreślało, że burmistrz Dorywalski zarabia stanowczo za dużo jak na tak małą i zadłużoną gminę. Klub ten domagał się obniżenia wynagrodzenia burmistrza. Pisaliśmy, że prezydenci nawet 350-tysięcznych miast mieli niższe pobory, niż Bartłomiej Dorywalski z 10-tysiecznego miasta Włoszczowy.

Jego pensja wynosiła w ostatnim czasie około 12.000 zł brutto. Dzięki temu Dorywalski mógł odłożyć na koncie, bagatela, 360.848 zł (dane pochodzą z jego oświadczenia majątkowego, które złożył 19.09.2014 r.). Żaden samorządowiec z powiatu włoszczowskiego nie wykazał takich środków pieniężnych na koncie.

Jakby tego było mało, pod koniec ubiegłego roku, po odejściu z gminy po przegranych wyborach, dostał kolejną ekstrakasę. Z uwagi na fakt, że uzbierało mu się aż 47 dni zaległego urlopu z lat 2013-2014, wypłacono mu ekwiwalent pieniężny w kwocie ok. 27.000 zł.

Jak informował „Echo Dnia” Urząd Gminy we Włoszczowie, Dorywalski po przegranych wyborach poszedł na zwolnienie chorobowe, choć mógł wykorzystać zaległy urlop. Cztery dni po wyborach zachorowała również sekretarz gminy Grażyna Tatar – jego prawa ręka, która do dziś jest na chorobowym. Nowy burmistrz Grzegorz Dziubek powołał na jej zastępstwo Henrykę Skibę.

Oprócz ekwiwalentu za urlopy, Bartłomiej Dorywalski na odchodne z gminy dostał jeszcze więcej tak zwanej odprawy kadencyjnej. To 36.000 zł (równowartość trzymiesięcznej pensji). Razem były burmistrz Włoszczowy pobrał z gminnej kasy 63.000 zł i był drugim burmistrzem w województwie świętokrzyskim (po byłym włodarzu Końskich), który dostał największą kasę za niewykorzystane urlopy.

/TLW INFO/

środa, 04 luty 2015 11:02
Czytaj dalej... 1

tlw.info.pl

Top Desktop version