Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

kasa

26.08.2015 r. (środa) w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się z jakiego programu finansowanego z funduszy europejskich można skorzystać, do której instytucji się zwrócić, aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację, jakie projekty obecnie są realizowane.

Udział w konsultacjach nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Więcej informacji pod numerem telefonu: 800-800-440.

/TLW INFO/

wtorek, 25 sierpień 2015 11:18
Czytaj dalej... 0

upał

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek wydał w ubiegłym tygodniu zarządzenie o skróceniu czasu pracy pracowników magistratu od 6.08.2015 r. do odwołania, bez obowiązku odpracowania tych godzin, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Urząd Gminy zaczyna teraz pracę godzinę wcześniej, tj. o 7.00 i kończy po 7 godzinach, wcześniej, tj. o 14.00. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie też skróciło o pół godziny czas pracy swoich pracowników, ale tylko w dniach 6.08.2015 – 7.08.2015.

/TLW INFO/

środa, 12 sierpień 2015 07:14
Czytaj dalej... 0

Podpisali umowę na ciepło.

Przełom w negocjacjach między Stolbudem a spółdzielnią mieszkaniową.

cieplo resized

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, po długich negocjacjach, podpisała umowę z zakładem Stolbud na dostarczenie ciepła do bloków.

3.08.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” podpisała umowę ze Stolbudem na dostarczanie energii cieplnej do bloków. To samo miały zrobić wspólnoty mieszkaniowe.  

Stolbud od kilku tygodni ostrzegał, że z dniem 1.08.2015 r. nie poda ciepłej wody użytkowej dla odbiorców, którzy nie podpisali jeszcze nowej umowy - dotychczasowa wygasła z dniem 31.07.2015 r.

1.08.2015 r. na kilka godzin woda została zakręcona. Jednak na prośby zarządców spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot Stolbud odkręcił kurek. Odbiorcy ciepła obiecali, że podpiszą umowę na warunkach proponowanych przez firmę.

- Nie mieliśmy wyjścia - mówił Stanisław Arkit, prezes SM „Lokator”. - Nie spodziewałem się, że do tego stopnia się posuną. Nikt się za nami nie wstawił. Nic nie dało się zrobić – twierdził Jarosław Czechowski, zarządca nieruchomości we Włoszczowie. 

Umowa została podpisana na 10 lat. Oprócz produkcji ciepła Stolbud będzie się zajmował również jego przesyłaniem magistralą, którą wydzierżawił od gminy na okres 10-letni. Zakład zapowiada, że taryfa dla mieszkańców miasta będzie niższa, niż rok temu.

/TLW INFO/

 

środa, 12 sierpień 2015 07:00
Czytaj dalej... 0

Henryk Kaczmarski odwołany.

 

Jest nowy prezes zakładu wodociągów i kanalizacji we Włoszczowie. 

 

Maciejczyk Ryszard

Ryszard Maciejczyk został nowym prezesem WZWiK spółka z o.o. we Włoszczowie (fot. archiwum)

 

Ryszard Maciejczyk został nowym szefem Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Burmistrz Włoszczowy twierdzi, że zdecydowała o tym rada nadzorcza zakładu.   

Byłego prezesa Henryka Kaczmarskiego rada nadzorcza odwołała w dniu 30.07.2015 r. bez podania przyczyny. Odwołanemu prezesowi zaproponowano pracę na kierowniczym stanowisku w zakładzie, ale jej nie przyjął. 

Henryk Kaczmarski był prezesem Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji od końca listopada 2013 roku, kiedy przekształcono gminny zakład budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej, od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora zakładu.

Jego następcą został z dniem 31.07.2015 r. Ryszard Maciejczyk, były starosta i wicestarosta włoszczowski, który ostatnio był zastępcą kierownika Rejonowego Oddziału w Jędrzejowie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

/TLW INFO/   

środa, 12 sierpień 2015 06:00
Czytaj dalej... 0

Nie ma w dalszym ciągu porozumienia między dostawcą ciepła a odbiorcami we Włoszczowie

cieplo 12

 

Gmina Włoszczowa wydzierżawiła Stolbudowi magistralę ciepłowniczą, ale zakład nie ma jeszcze podpisanej umowy na dostawę ciepła z większością odbiorców, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokator” i wspólnotami mieszkaniowymi (fot. TLW INFO). 

Spółdzielnia „Lokator” i wspólnoty mieszkaniowe nie podpisały jeszcze nowej umowy ze Stolbudem na dostawę ciepła, a stara wygasła 31.07.2015 r. Mieszkańcom wielu bloków grozi brak ciepłej wody użytkowej w kranach po 1.08.2015 r.

Strony, nie mogąc dojść do porozumienia w sprawie zapisów nowej umowy kompleksowej sprzedaży ciepła, poprosiły o włączenie się do mediacji dyrektora Urzędu Regulacji Energetyki.

23.07.2015 r. w siedzibie Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach odbyło się spotkanie mediacyjne, zorganizowane przez dyrektora URE. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy Włoszczowa, Stolbudu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” oraz zarządca wspólnot mieszkaniowych.

Mediacje trwały blisko 5 godzin i ponoć dobrze rokowały – tak przynajmniej zapewniał dyrektor URE. Na spotkaniu w Katowicach zapadła decyzja, że dostawca ciepła spotka się z odbiorcami, żeby dopracować szczegóły nowej umowy. Spotkanie odbyło się 24.07.2015 r. w Stolbudzie. Jednak nie osiągnięto porozumienia.

- Po 1 sierpnia mieszkańcy bloków, którzy nie podpisali z nami umów, nie będą mieć ciepłej wody użytkowej. Mam nadzieję, że druga strona zmieni w najbliższych dniach zdanie i dojdziemy do porozumienia, bo w przeciwnym razie będzie poważny problem – ostrzegał wiceprezes Stolbudu Tomasz Gajos w wypowiedzi dla „Echa Dnia”.

To ostatni dzwonek, bowiem w piątek, 31.07.2015 r. kończy się dotychczasowa umowa gminy ze Stolbudem na dostawę ciepła do miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” nie dopuszcza takiej sytuacji, że nie będzie ciepłej wody i nie podoba się jej „szantaż” ze strony zakładu.

Burmistrz Włoszczowy twierdzi, że nie jest stroną w negocjacjach, a mimo to gmina włączyła się w mediacje. Podkreśla, że gmina wywiązała się z obowiązku i zapewniła bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców na 10 lat (10.07.2015 r. gmina podpisała umowę ze Stolbudem na dzierżawę gminnej sieci ciepłowniczej przez 10 lat).

W „Echu Włoszczowskim” z dn. 31.07.2015 r. burmistrz Grzegorz Dziubek pisze „całą prawdę o cieple”, stwierdzając na wstępie, że „temat ciepła we Włoszczowie jest głośny od kilku lat, ale tak naprawdę w tej sprawie nic nie zostało zrobione, aby problem rozwiązać, pomimo realnych zagrożeń z dostawą energii cieplnej nie tylko dla mieszkańców Włoszczowy, ale także instytucji publicznych takich, jak ZOZ, basen, Dom Kultury, szkoły”.

Za ten stan rzeczy Dziubek obarcza swojego poprzednika Bartłomieja Dorywalskiego, który był burmistrzem przez dwie kadencje i miał czas na konkretne działania w sprawie zapewnia ciepła dla mieszkańców.

Sprawa dostarczania ciepła nie była rozwiązana w poprzedniej kadencji samorządu, kiedy funkcję Burmistrza pełnił Bartłomiej Dorywalski, mimo zagrożenia, że 31.07.2015r. dobiega końca umowa z firmą Stolbud, właścicielem kotłowni, która jest podstawowym źródłem ciepła w mieście” – napisał Grzegorz Dziubek.

Mam nadzieję, że mając na względzie nadrzędny cel, jakim jest zabezpieczenie energetyczne mieszkańców, do porozumienia dojdzie. Muszą to jednak zrobić odbiorcy i dostawca” – stwierdził burmistrz Włoszczowy.

/TLW INFO/

sobota, 01 sierpień 2015 10:28
Czytaj dalej... 0

Obwodnica Włoszczowy prawdopodobnie będzie robiona w dwóch etapach  

image

Obecni na spotkaniu w starostwie mieszkańcy Włoszczowy wybrali wariant nr 3 (linia przerywana niebieska i zielona).

         Po proteście mieszkańców ul. Głowackiego, wszystko wskazuje na to, że obwodnica południowa i północna miasta nie zostanie zrobiona do 2020 r., jak planowano, gdyż trzeba ją będzie budować etapami z uwagi na wyższe koszty.

9.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące układu obwodnicowego miasta. Przybyło wielu zainteresowanych mieszkańców. Pojawili się przedstawiciele głównego wykonawcy– Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z Kielc oraz firma projektująca z Poznania. 

W trakcie spotkania omówione zostaływarianty przebiegu obwodnicy w aspekcie ekonomicznym, technicznym, społecznym i środowiskowym. Projektant stwierdził, że jednym z głównych problemów przy budowie drogi tranzytowej będziestrefa ochronna wody podziemnej, przez co wzrosną koszty całej inwestycji (wodęz drogi trzeba będzie odprowadzić na długości ok. 4 km poza granice strefy).

Mieszkańcy ul. Głowackiego po raz kolejny wyrazili swój protest – nie chcą, żeby obwodnica biegła prawie przez centrum miasta, blisko ich domów. Koszt obwodnicy, która miałaby się łączyć z ul. Głowackiego, szacowano na ok. 50,5 mln zł i wówczas byłaby zrobiona w całości do 2020 r.

Wszyscy obecni na spotkaniu opowiedzieli się jednak za trzecim wariantem przebiegu obwodnicy, przez Centralną Magistralę Kolejową, która nie wchodzi w miasto, tylko omija je szerokim łukiem. Realizacja tego wariantu to koszt ok. 76 mln zł. Główny wykonawca twierdzi, że takich pieniędzy nie posiada(właściwie chodzi tylko o 15% wkładu własnego, bo resztę sfinansuje Unia Europejska). 

ŚZDW nie zgodził się, żeby w całości zrobić ok. 11 kilometrów obwodnicy południowej z północną w wariancie, który poparli wszyscy mieszkańcy Włoszczowy, łącznie z włodarzamiGłówny wykonawca sugeruje najpierw wykonanie objazdu Włoszczowy od strony południowej, czyli Kielc (obwodnica zaczynałaby się wówczas na Belinie i kończyła na ul. Koniecpolskiej przed wiaduktem kolejowym w Łachowie).

Drugi etap (obwodnica północno-zachodnia) miałby być realizowany dopiero po 2020 r. Pod warunkiem, że UE dofinansuje to zadanie, a tego na chwilę obecną nie wiadomo.Budowa jednego odcinka obwodnicy tylko częściowo rozwiązałaby problem wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z centrum Włoszczowy.  

 

/TLW INFO/

 

 

 

poniedziałek, 13 lipiec 2015 10:54
Czytaj dalej... 0

Starosta włoszczowski otrzymał zapewnienie finansowe od wojewody świętokrzyskiego

przedborska

 

Ulica Przedborska we Włoszczowie będzie remontowana w kierunku Oleszna. Powstanie 1 kilometr nowej nawierzchni, wraz z jednostronnym chodnikiem po lewej stronie (fot. TLW INFO).

1,1 kilometra nowej nawierzchni asfaltowej razem z jednostronnym chodnikiem powstanie na ulicy Przedborskiej, od skrzyżowania z ulicą Góral w kierunku Oleszna.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta włoszczowski Jerzy Suliga poinformował radę, że otrzymał zapewnienie od wojewody, że nasz powiat otrzyma 2 700 000 zł dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej Oleszno-Zabrody wraz z ulicą Przedborską we Włoszczowie. Dodał, że przetarg na tę „schetynówkę” został już ogłoszony w dniu 27.04.2015 r.

Powiat, mając deklarację wojewody o zabezpieczeniu środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych, postanowił rozszerzyć zadanie. Docelowo powstanie 1,1 kilometra ulicy Przedborskiej w kierunku Oleszna, wraz z lewostronnym chodnikiem. W tym celu, na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali, że gmina Włoszczowa udzieli powiatowi dotacji w kwocie 150 000 zł na dofinansowanie tego zadania.

/TLW INFO/

czwartek, 07 maj 2015 10:44
Czytaj dalej... 0

poar

15.04.2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z kolei w dniach 6-7.05.2015 r. o godz. 9.00 również we włoszczowskim starostwie, odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.

/TLW INFO/

wtorek, 14 kwiecień 2015 11:38
Czytaj dalej... 0

Wspólnoty nie podpiszą umowy ze Stolbudem na 10 lat. Ludzie krytykują władzę samorządową

cieplo20

 

Zakład Stolbud S.A. ma wydzierżawić od gminy Włoszczowa magistralę, którą będzie dostarczał ciepło do miasta. Fot. TLW INFO

 

Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych we Włoszczowie zapowiedzieli, że nie podpiszą umowy ze Stolbudem na dostawę energii cieplnej. Nie mają ceny początkowej oraz gwarancji ceny za ciepło i nie chcą się wiązać z wytwórcą na 10 lat, bez możliwości wcześniejszego zerwania umowy.

Mieszkańcy ostro skrytykowali w Wielkim Tygodniu władzę samorządową, zwłaszcza poprzedniej kadencji za to, że czekała z podjęciem decyzji do ostatniej chwili, i teraz są takie problemy.

Gmina Włoszczowa nie wstawia się za mieszkańcami, wręcz przeciwnie - wygląda, jakby opowiadała się bardziej za zakładem Stolbud, któremu chce przekazać w dzierżawę nawet swoją magistralę ciepłowniczą, żeby pozbyć się problemu i nie płacić za jej remont - takie stwierdzenie padło na spotkaniu.

Gmina wysyła już pisma ponaglające do spółdzielni, w których ostrzega, że jeśli nie zawrą kompleksowej umowy ze Stolbudem, same będą musiały zapewnić sobie ciepło po 1.08.2015 r., bez jakiejkolwiek pomocy gminy. - Urząd Gminy powinien być bliżej odbiorców ciepła, a nie dostawcy – uważa Stanisław Arkit, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

31.03.2015 r. po raz kolejny dyskutowano na temat ciepła na sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy, a następnie na spotkaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi w Domu Kultury. Sprawa jest bardzo poważna – do wygaśnięcia umowy ze Stolbudem na dostawę ciepła zostały niecałe 4 miesiące, a sprawa w dalszym ciągu nie jest załatwiona.

Stolbud opracował projekt nowej umowy na dostawę ciepła, który nie podoba się mieszkańcom bloków. - Projekt umowy zawiera szereg dyktatów – uważa Stanisław Arkit ze spółdzielni „Lokator”.

Ludzie twierdzą, że takiego dyktatu nie podpiszą. Boją się, że w ciągu 10 lat wytwórca ciepła może podnosić cenę kilkakrotnie i będzie ten proces nie do powstrzymania. Chcą, żeby Stolbud określił im wskaźniki od których będzie uzależniona zmiana ceny. Tego zakład nie obiecał. Dla firmy najważniejsze jest, żeby zwróciły się jej nakłady finansowe poniesione na remont kotła, czyli ok. 4 mln zł.

/TLW INFO/

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 09:40
Czytaj dalej... 0

sekretarz

fot. powiat-wloszczowa.pl

Cezary Nowak, dotychczasowy kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego został od 1 kwietnia sekretarzem powiatu.Zastąpił na tym stanowisku Romana Wojtalczyka, z którym starosta Jerzy Suliga rozwiązał umowę z dniem 31.03.2015 r.

/TLW INFO/    

czwartek, 09 kwiecień 2015 06:41
Czytaj dalej... 0

tlw.info.pl

Top Desktop version