Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

22.02.2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. 

sesja

Radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Uchwalą też wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

/TLW INFO/

wtorek, 20 luty 2018 10:29
Czytaj dalej... 6

27.06.2017 r. Rada Miejska we Włoszczowie udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi skitowanie za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy.

absolutorium1

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podziękował radnym za udzielenie absolutorium (fot. UG Włoszczowa).

16 radnych było za absolutorium, jeden radny był przeciwny (Marian Hebdowski) i jeden wstrzymał się od głosu. Burmistrz Grzegorz Dziubek podziękował radnym za skwitowanie. Powiedział, że przez 3 ostatnie lata gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu, a pod koniec 2016 r. udało się jej wypracować nadwyżkę budżetową w kwocie 1 mln zł.

- Zadłużenie gminy sukcesywnie spada. Myślę, że te trzy lata oszczędzania w gminie pozwolą nam w ostatnim roku tej kadencji zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje - powiedział burmistrz.

Dochody gminy zrealizowano w ubiegłym roku w 98,4%, a wydatki w 93,2% w stosunku do planu. Budżet gminy Włoszczowa 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 mln zł. Zadłużenie pod koniec ubiegłego roku wynosiło 16,6 mln zł, co stanowiło 25,6% zrealizowanych dochodów. Gmina Włoszczowa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dzień wcześniej, 26.07.2017 r. absolutorium za budżet otrzymał też Zarząd Powiatu Włoszczowskiego. Podczas głosowania jeden radny był przeciwny (Łukasz Karpiński), trzech innych radnych opozycyjnych wstrzymało się od głosu.

Ubiegłoroczne dochody powiatu zrealizowano w ponad 101%, a wydatki w 93%. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie około 1,4 mln zł. Zadłużenie powiatu włoszczowskiego na koniec 2016 r. wynosiło 4,3 mln zł, co stanowiło około 10% dochodów budżetowych.

/TLW INFO/    

poniedziałek, 03 lipiec 2017 20:05
Czytaj dalej... 681

- Nie jest prawdą, że włoszczowska służba zdrowia zatrzymała się w rozwoju, nic nowego się nie robi i ogólnie jest źle – mówił starosta włoszczowski Jerzy Suliga na sesji Rady Powiatu w dn. 16.02.2017 r.

szpital 25.02.2017

- Nie mogę się zgodzić z kreowanym medialnie negatywnym wizerunkiem włoszczowskiego szpitala – mówił starosta Jerzy Suliga (fot. archiwum).

Po ostatnich wydarzeniach wokółszpitala, artykułach w prasie, Internecie, zmasowanej krytyce publicznej służby zdrowia i jej kierownictwa, postanowił zabrać głos w tej sprawie przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Suliga.

- Nie mogę się zgodzić z kreowanym medialnie negatywnym wizerunkiem włoszczowskiego szpitala. Szkalowanie wizerunku szpitala i ciągła nagonka nie służy niczemu dobremu. W i tak trudnej sytuacji placówki powoduje dodatkowe kłopoty, a w konsekwencji naraża zakład na utratę reputacji, odpływ pacjentów i dalsze pogarszanie jej pozycji - twierdził starosta włoszczowski.

Jerzy Suliga zaapelował do radnych. - Stoję na stanowisku, że jako Rada Powiatu – niezależnie od przynależności, czy sympatii politycznych i bez względu na to, kto na danym szczeblu administracji sprawuje władzę, my wszyscy – jako wybrani przez nasze społeczeństwo – mamy obowiązek dokładać wszelkich starań, by służyć mieszkańcom poprzez naszą pracę, szczególnie pracę na rzecz poprawy sytuacji szpitala, gdyż zdrowie jest czymś najcenniejszym, a choroby nie wybierają i nie ma dla nich znaczenia przynależność partyjna, znajomości, czy stan zasobności portfela.

/TLW INFO/

piątek, 24 luty 2017 16:36
Czytaj dalej... 133

15.02.2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Dzień później zbierze się na swoim posiedzeniu Rada Powiatu.

sesje.v01

Radni miejscy podejmą uchwały m.in. w sprawach: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Włoszczowa do nowego ustroju szkolnego, ustalą wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, przyjmą plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych stałych komisji rady i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Dzień później, 16.02.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się sesja Rady Powiatu. W porządku obrad m.in. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat w 2016 r., przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 r. Radni powiatowi podejmą także uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

/TLW INFO/

poniedziałek, 13 luty 2017 20:51
Czytaj dalej... 92

Jakość odśnieżania dróg w powiecie włoszczowskim jest bardzo zła – przyznali radni na ostatniej sesji w starostwie w dniu 27.01.2017 r. Władze powiatu obcięły stawki firmom odśnieżającym.

drogi.v01

 

Drogi powiatowe są oblodzone od wielu dni. Po obecnej odwilży robi się breja na jezdniach (fot. archiwum prywatne).

- Jak się wjeżdża do powiatu włoszczowskiego, to ma się wrażenie, jakby Bóg opuścił to miejsce - twierdził Rafał Pacanowski. Radni powiatowi byli zdania, że firmy odśnieżające (są w tym roku trzy) nie wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Narzekano też na fatalny stan chodników w mieście.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Norbert Gąsieniec poinformował, że drogi posypywane są piaskiem tylko w miejscach najbardziej niebezpiecznych, tj. zakrętach i wzniesieniach. Przyznał, że efektem jest to, że proste odcinki w powiecie włoszczowskim są w wielu miejscach zaniedbane i zajeżdżone śniegiem.

- Żeby poprawić tę sytuację, musimy wprowadzić standardy odśnieżania i zwiększyć środki finansowe na ten cel. Usługi zimowe są kosztowne - tłumaczył radnym dyrektor Gąsieniec.

/TLW INFO/

poniedziałek, 06 luty 2017 17:33
Czytaj dalej... 100

Kolejne spotkanie w sprawie rewitalizacji

rewitalizacja

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu określającego najbardziej istotne potrzeby mieszkańców gminy Włoszczowy, związane z rewitalizacją miasta, burmistrz Grzegorz Dziubek zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w dniu 29.10.2016 r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

/TLW INFO/

poniedziałek, 24 październik 2016 17:40
Czytaj dalej... 249

26.10.2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu.

sesja26 10

Głównymi tematami obrad będą: informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Radni uchwalą program ochrony środowiska powiatu włoszczowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz wybiorą biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za bieżący rok.

Ponadto radni wysłuchają informacji przewodniczącego Rady Powiatu oraz starosty włoszczowskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

/TLW INFO/

niedziela, 23 październik 2016 17:27
Czytaj dalej... 104

Rada Miejska we Włoszczowie jednogłośnie zdecydowała w formie uchwały o sprzedaży niszczejącego budynku na Czarnieckiej Górca, którego budowę ponad 30 lat temu zakończono w stanie surowym.

budynek

 

Kto kupi i co zrobi z komunistycznym budynkiem gminnym na Czarnieckiej Górce? (fot. TLW INFO). 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 27.09.2016 r. burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek powiedział, że są instytucje zainteresowane kupnem tego pustostanu, który położony jest za Włoszczową, przy drodze wojewódzkiej nr 786 na wylocie na Częstochowę.

To jedna z najbardziej znanych z okresu PRL nieudanych inwestycji we Włoszczowie. Dwupiętrowy budynek na Czarnieckiej Górce, wybudowany w latach 80-tych XX w. początkowo miał służyć jako baza administracyjna ujęcia wodociągów. Brakło pieniędzy na jego wykończenie. Przez kolejne lata nic nie zrobiono, żeby go zagospodarować, choć pomysłów było wiele.

/TLW INFO/

czwartek, 06 październik 2016 18:45
Czytaj dalej... 65

Joanna Ochał, dotychczasowa główna księgowa w szpitalu została pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Maciej Juszczyk został niespodziewanie odwołany.

dyrektor 1.v01

 

Joanna Ochał, dotychczasowa główna księgowa w szpitalu została pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).  

12.07.2016 r. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego odwołał Macieja Juszczyka z funkcji dyrektora szpitala.O powodach odwołania opowiadał dzień później na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu starosta włoszczowski Jerzy Suliga.

Jednym z nich był brak innych działań, oprócz redukcji zatrudnienia, które miały poprawić sytuację finansową ZOZ-u.Odwołania Macieja Juszczyka domagała się też załoga szpitala, która była niezadowolona z jego rządów.

Dyrektor Juszczyk, jak informował starosta, nie dotrzymał też obietnicy danej Zarządowi Powiatu, że do końca czerwca zrezygnuje ze stanowiska dyrektora szpitala w Rawie Mazowieckiej. Starosta ustalił, że 12.07.2016 r. dyrektor przebywał w Rawie, a powinien być we Włoszczowie.

Maciej Juszczyk był dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przez 8 miesięcy. To trzeci w ciągu trzech ostatnich lat odwołany dyrektor szpitala. Do czasu wyboru nowego dyrektora jego obowiązki powierzono Joannie Ochał, dotychczasowej głównej księgowej.

Starosta Suliga bardzo wychwalił nową panią dyrektor na ostatniej sesji. Twierdził, że jest osobą akceptowaną przez załogę. Większość radnych, w tym opozycyjnych, pochwaliła decyzję starosty o odwołaniu dyrektora Juszczyka.

/TLW INFO/

środa, 20 lipiec 2016 08:36
Czytaj dalej... 158

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek otrzymał od radnych miejskich absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy.

absolutorium

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Włoszczowy skwitowania na wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy (fot. UG Włoszczowa).

Rok 2015 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ok. 757 tys. zł. Dochody zrealizowano w 98,2% (do budżetu wpłynęła kwota ok. 54,5 mln zł). Wydatki zrealizowano w około 92% (wydano około 54 mln). Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie gminy Włoszczowa wyniosło ok. 17,3 mln zł, co stanowi ok. 31% dochodów budżetowych.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej we Włoszczowie oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Podczas głosowania nad absolutorium 18 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu.

/TLW INFO/

poniedziałek, 04 lipiec 2016 09:40
Czytaj dalej... 78

tlw.info.pl

Top Desktop version