Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

W listopadzie Rada Miejska podniosła ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców. W grudniu podwyższono cenę za śmieci. I to aż o 50%!

smieci

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dn. 21.12.2015 r. przyjęto nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Miesięczna stawka za śmieci zbierane w sposób selektywny (segregowane) wzrosła z 3 zł do 4,5 zł miesięcznie (wzrost o 50%!). Za odpady zmieszane mieszkańcy zapłacą od nowego roku 9 zł, czyli o 2 zł więcej, niż było dotychczas (wzrost o 28,5%).

Burmistrz gminy Grzegorz Dziubek tłumaczył się na sesji, że nie miał wpływu na wysokość stawek opłat, gdyż ustaliło je Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie, które wygrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Swój sprzeciw wyraził wiceprzewodniczący rady Marian Hebdowski. Skrytykował on władze gminy, że nie informowały rady na bieżąco o wynikach przetargu. Powiedział, że za wysokość opłat odpowiada burmistrz i prezes PGKiM. Radny Hebdowski dodał, że wyższymi stawkami za śmieci PGKiM chce sobie teraz zrekompensować brak dochodów z tytułu dystrybucji ciepła, po oddaniu Stolbudowi w dzierżawę magistrali.

Za nową stawką opłat za śmieci zagłosowało 14 radnych, 3 było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Nowe taryfy wejdą w życie od 2016 r. To nie pierwsza podwyżka dla mieszkańców pod koniec tego roku w gminie Włoszczowa. Na sesji Rady Miejskiej w dn. 20.11.2015 r. radni podnieśli taryfy dla mieszkańców, instytucji i firm za zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Nowe stawki wywołały oburzenie społeczeństwa.

Od nowego roku za 1 metr sześcienny dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą miesięcznie 4 zł brutto (do tej pory było 3,46 zł, czyli jest wzrost o ponad 15%). Ścieki podrożały z 4,41 zł do 5,50 zł brutto (wzrost o 25%). Urzędy zapłacą za metr sześcienny ścieków 6,61 zł (wcześniej było 5,28 zł), sklepy – 8,95 zł (było 7,14 zł), zakłady przemysłowe – 18,37 zł (było 15,33 zł). Wnioskodawcą nowych taryf był Ryszard Maciejczyk, prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

/TLW INFO/

wtorek, 29 grudzień 2015 09:27
Czytaj dalej... 77

21.12.2015 r. Rada Miejska we Włoszczowie podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Nie było żadnej dyskusji.Wszystko odbyło się bardzo szybko.

budzet

Ul. Konopnicka przy włoszczowskim rynku aż się prosi o remont. Na środku drogi stoi… słup!

Dochody gminy w przyszłym roku wyniosą 53.6 mln zł, wydatki – 55.1 mln. Gmina chce zaciągnąć w 2016 r. 1.4 mln zł kredytu na pokrycie deficytu. Na oświatę zostanie wydane 26 mln zł, na pomoc społeczną 10 mln, administrację – 5.3 mln zł, drogi – 2.7 mln. Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. ma wynieść 17.3 mln zł, tj. 31,1% dochodów budżetowych.

Co będzie robione w przyszłym roku? Na pewno zakończy się trwająca od 2 lat rozbudowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie. Gmina zaplanowała na ten cel 750.000 zł. Będzie kontynuowany remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 (koszt – 600.000 zł).

Kolejną dużą inwestycją będzie przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie. Zaplanowano na to zadanie 590.000 zł. Gmina Włoszczowa przekaże powiatowi 500.000 zł na przebudowę 2,5 km drogi powiatowej Kurzelów-Komparzów.

W ciągu 2 lat gmina chce przygotować dokumentację i wyremontować ulice: Zieloną, Południową, Polną, Spokojną i Kwiatową. Kontynuowana będzie również rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Będą budowane zatoki parkingowe i brakujące chodniki przy drogach gminnych w mieście za 90.000 zł. Kolejne 30.000 zł będzie kosztować wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej.

Gmina przeznaczy też 123.000 zł na opracowanie koncepcji układu obwodnicowego Włoszczowy oraz 25.000 zł na projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego. - Życzeń jest dużo i chciałoby się jeszcze więcej zrobić – mówił na sesji budżetowej burmistrz Grzegorz Dziubek.

/TLW INFO/

czwartek, 24 grudzień 2015 08:21
Czytaj dalej... 1

swieta1

24.12.2015 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy we Włoszczowie. Wszystko dlatego, że drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy i zgodnie z prawem można sobie odebrać ten dzień w dniu roboczym.

/TLW INFO/

środa, 16 grudzień 2015 10:45
Czytaj dalej... 2

obwodnica baner

Radny Sejmiku Województwa Bartłomiej Dorywalski twierdził na sesji w starostwie, że obwodnica miasta będzie budowana z łącznikiem z ul. Głowackiego, którego mieszkańcy nie chcieli.

Dorywalski, który po raz pierwszy od roku przybył na sesję Rady Powiatu, informował ponadto, że obwodnica Włoszczowy będzie realizowana w dwóch etapach: po 8 i 7 km. Łączny koszt budowy ma wynieść 88 mln zł. Jako dowód pokazywał program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Władze powiatu były zdziwione tymi doniesieniami. Jako podmiot współfinansujący koncepcję budowy obwodnicy nic nie wiedziały o łączniku z ul. Głowackiego. Projekt, który obecnie jest przygotowywany, nie zawiera tego łącznika. To efekt sprzeciwu mieszkańców ul. Głowackiego i sąsiednich, którzy nie chcieli obwodnicy koło swoich domów.

Starosta włoszczowski Jerzy Suliga twierdzi, że obwodnica Włoszczowy ma mieć 11,5 km, a nie 15 km, jak wynika z doniesień radnego wojewódzkiego. Gdyby rzeczywiście budowana była w etapach, to pierwszy ma liczyć 7,4 km długości (zakończy się na przyszłym rondzie w okolicach wiaduktu kolejowego koło Łachowa), a drugi 4,1 km. - Żadnego łącznika z ulicą Głowackiego nie będzie – mówił na sesji starosta.

/TLW INFO/

czwartek, 10 grudzień 2015 18:13
Czytaj dalej... 2

- Może znajdzie się stolik i krzesło w starostwie, żebym chociaż raz na dwa tygodnie mógł spotkać się z mieszkańcami na godzinkę - prosił radny wojewódzki władze powiatu, które początkowo odmówiły udostępnienia lokalu, ale na sesji zmieniły zdanie.

dyzury

 

Radny wojewódzki Bartłomiej Dorywalski poprosił o udostępnienie pokoju we włoszczowskim starostwie, gdzie mógłby odbywać dyżury z mieszkańcami (fot. Starostwo Powiatowe).

Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.11.2015 r. po raz pierwszy od wyborów samorządowych pojawił się radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy. Przyjechał, żeby prosić starostę o udostępnienie mu pokoju, w którym mógłby pełnić dyżur i spotykać się z mieszkańcami.

Pismo w tej sprawie wystosował do władz powiatu jeszcze we wrześniu br. Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Starosta Jerzy Suliga odpisał Bąkowi, że nie ma wolnych lokali, które umożliwiłyby wykonywanie dyżurów przez radnych wojewódzkich.

Dorywalski postanowił więc upomnieć się osobiście. Na sesji zaapelował do starosty, żeby zmienił stanowisko. O to samo prosili też jego koledzy partyjni z PiS. Twierdzili, że powiat włoszczowski jest jednym z dwóch w województwie, które nie zgodziły się na dyżury radnych wojewódzkich. Po apelu Dorywalskiego starosta Suliga zmienił zdanie i zgodził się na dyżury radnego wojewódzkiego w starostwie.

Radni powiatowi dziwili się, dlaczego radny wojewódzki przez rok nie znalazł czasu, żeby uczestniczyć w sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. Dorywalski stwierdził, że jest bardzo zapracowany.

/TLW INFO/

czwartek, 03 grudzień 2015 17:27
Czytaj dalej... 3

Rada Miejska we Włoszczowie podniosła taryfy dla mieszkańców, instytucji i firm za zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.

taryfy

Od nowego roku za 1 metr sześcienny dostarczonej wody mieszkańcy zapłacą  miesięcznie 4 zł brutto (do tej pory było 3,46 zł). Ścieki odebrane od gospodarstw domowych podrożały z 4,41 zł do 5,50 zł brutto. Instytucje budżetowe (urzędy) zapłacą za 1 m3 ścieków 6,61 zł brutto (wcześniej było 5,28 zł), sklepy – 8,95 zł (było 7,14 zł), zakłady przemysłowe – 18,37 zł/m3 (wzrost z 15,33 zł brutto).

Podwyżki cen za wodę i ścieki w gminie Włoszczowa spowodowane były wzrostem cen energii elektrycznej, podatków i opłat oraz wzrostem majątku Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu wybudowania nowej infrastruktury. Wnioskodawcą nowych taryf był Ryszard Maciejczyk, od sierpnia tego roku prezes WZWiK sp. z o.o. Rada przyjęła zaproponowane stawki większością głosów (16 było za, 3 przeciwnych). Dodajmy, że ostatnie podwyżki taryf były we Włoszczowie 2 lata temu.

Obecny na sesji Jarosław Czechowski, zarządca nieruchomości w mieście zwrócił uwagę władzom samorządowym gminy, że wniosek o podwyżkę taryf nie był nigdzie upubliczniony, żeby społeczeństwo mogło się z nim zapoznać. Zauważył również, że mieszkańcy ponoszą koszty za straty przy wydobywaniu wody, która ginie w ziemi. Prezes Maciejczyk nie umiał powiedzieć, jakiej wysokości są te straty wody.

/TLWI INFO/

piątek, 27 listopad 2015 11:10
Czytaj dalej... 1

20.11.2015 r. Rada Miejska we Włoszczowie podjęła uchwałę o rozwiązaniu Straży Miejskiej. Nie opłacało się utrzymywać tej formacji.

straz miejska2

Funkcjonująca w obecnym kształcie Straż Miejska odgrywa znikomą rolę w realizacji celu, do którego została powołana, a generuje dość wysokie koszty. […] Strażnicy w czasie swojej pracy zwracali głównie uwagę na wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, w tym szczególnie na niewłaściwe parkowanie oraz naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu. Takie działania mają znikomy wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Włoszczowa” – napisano w uzasadnieniu uchwały rady.

Roczne koszty utrzymania Straży Miejskiej we Włoszczowie w latach 2011-2015 przewyższały wielokrotnie dochody z jej działalności, głównie z tytułu wpływów z mandatów. W pracy został tylko jeden strażnik, drugi poszedł na bezpłatny urlop. W budżecie gminy na 2016 r. nie zaplanowano żadnych środków na utrzymanie straży, funkcjonującej w strukturze Urzędu Gminy. Obowiązki strażników przejęli pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą wspierani przez policję. Za likwidacją Straży Miejskiej było 19 radnych, przeciwny był tylko jeden.

/TLW INFO/

piątek, 27 listopad 2015 11:07
Czytaj dalej... 0

straz miejska2

20.11.2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Nr 45 Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu podjęte zostaną uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych na 2016 r. Radni podejmą też uchwałę w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej oraz zatwierdzą nowe, wyższe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Włoszczowa.

/TLW INFO/

poniedziałek, 16 listopad 2015 20:54
Czytaj dalej... 1

We Włoszczowie otwarto największą inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną.

oczyszczalnia

 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie (fot. archiwum).

6.11.2015 r. odbył się odbiór końcowy zmodernizowanej oczyszczalni ścieków we Włoszczowie. To najdroższa inwestycja ostatnich lat.

Na realizację całego projektu wodno-ściekowego wydano ok. 18 500 000 zł brutto, z czego 85% kosztów pokryła Unia Europejska. Jest to największa inwestycja ostatnich lat we Włoszczowie, która rozpoczęła się w ubiegłej kadencji.

Zadanie zrealizował Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”.

Remont samej oczyszczalni kosztował ok. 10 000 000 zł. To była pierwsza modernizacja od lat 90 XX wieku, tj. od czasu powstania obiektu. Urządzenia były mocno wyeksploatowane i wymagały dostosowania do odbioru większej ilości ścieków.

W ramach projektu wykonano też 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w kilku ulicach (podłączyło się już ok. 450 gospodarstw), a także przebudowano sieć wodociągową na odcinku ponad 2,5 km. Powstało też nowe ujecie wody na Czarnieckiej Górce.

Za środki unijne zakupiono również specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji oraz kolejny do przewozu próbek ściekowych, a także specjalną kamerę do przeglądu rurociągów.

Warto wspomnieć, że w gminie Włoszczowa jest jeszcze wiele do zrobienia w gospodarce wodno-ściekowej. Aż 7 sołectw (30% terenu) nie ma jeszcze wodociągów i aż 70% nie posiada kanalizacji!

Burmistrz zamierza w pierwszej kolejności doprowadzić sieć wodociągową do wsi. Dotację na ten cel gmina mogłaby uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacunkowy koszt doprowadzenia wody i kanalizacji do wszystkich mieszkańców gminy Włoszczowa może wynieść nawet ok. 100 000 000 zł!

/TLW INFO/

poniedziałek, 09 listopad 2015 10:06
Czytaj dalej... 1

sesja

28.10.2015 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędzie się XI sesja Rady Powiatu. Głównym tematem posiedzenia będzie informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach oraz stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do akcji „Zima 2015/2016”. Radni zapoznają się również z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Przewodniczący rady oraz starosta złożą informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

/TLW INFO/

poniedziałek, 26 październik 2015 20:30
Czytaj dalej... 3

tlw.info.pl

Top Desktop version