Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

wzwik

fot. http://www.wzwik-wloszczowa.pl/

Na ostatniej sesji radni, a właściwie tylko jeden, pytał burmistrza Włoszczowy o powody odwołania prezesa Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- Jaka była faktyczna przyczyna odwołania prezesa, bo wygląda mi to na podłoże polityczne – zapytał Marian Hebdowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Interesował go też skład rady nadzorczej WZWiK.

Burmistrz Grzegorz Dziubek odpowiedział, że to nie była jego decyzja, tylko rady nadzorczej. Stwierdził oględnie, że gospodarka finansowa spółki wykazywała nieprawidłowości.

30.07.2015 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji prezesa WZWiK Henryka Kaczmarskiego. Jego następcą został na drugi dzień Ryszard Maciejczyk, który był dotychczas zastępcą kierownika rejonowego oddziału w Jędrzejowie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

/TLW INFO/

poniedziałek, 05 październik 2015 07:46
Czytaj dalej... 39

W 2016 r. rozpocznie się remont ul. Jędrzejowskiej. Ma też powstać nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Głowackiego i Młynarskiej. W planach jest także remont drogi do granic naszego województwa za Kurzelowem.

drogi 1

 

Na skrzyżowaniu ulic Głowackiego, Sienkiewicza i Młynarskiej powstanie rondo. (fot TLW Info)

Na sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dniu 18.09.2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia województwu świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej wraz z wykonaniem odwodnienia przy ul. Jędrzejowskiej.

Gmina Włoszczowa razem z powiatem przygotowują dokumentację na przebudowę tej ulicy, na odcinku od minironda na skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią do przejazdu kolejowego, wraz z budową jednostronnego chodnika.

Gmina Włoszczowa z powiatem sfinansują również dokumentację na budowę nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Głowackiego i Młynarskiej. Burmistrz Włoszczowy czyni starania, aby razem z tym rondem wyremontować cały ciąg drogi wojewódzkiej 785 przez Kurzelów, aż do granicy województwa świętokrzyskiego przed Maluszynem.

drogi

 

W przyszłym roku ul. Jędrzejowska będzie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wschodnią (tzw. ronda pinezkowego) do przejazdu kolejowego.

/TLW INFO/

poniedziałek, 05 październik 2015 07:30
Czytaj dalej... 3

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 18.09.2015 r. burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek poinformował radnych, że jest pozew przeciwko gminie w związku ze strefami ochronnymi ujęć wody podziemnej.

strefy

Wprowadzone na wniosek byłego burmistrza Bartłomieja Dorywalskiego poszerzone strefy wodne uniemożliwiły niektórym mieszkańcom prowadzenie działalności gospodarczej i doprowadziły do likwidacji gospodarstw.

Roszczenia mieszkańców wynoszą ok. 1.000.000 zł. W tym tygodniu odbyła się rozprawa w Kielcach. Przez zbyt dużą strefę ochronną wody wzrosną też koszty budowy obwodnicy Włoszczowy, która jest w planach.

/TLW INFO/

poniedziałek, 28 wrzesień 2015 12:08
Czytaj dalej... 0

O 50 zł więcej chcą dostawać sołtysi w gminie Włoszczowa za udział w sesji. Mówią, że mają najniższą dietę w powiecie włoszczowskim.

diety 2

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 18.09.2015 r. sołtysi zwrócili się z wnioskiem do burmistrza i rady o podwyższenie im diety o 50 zł. Obecnie otrzymują 100 zł za udział w sesji. Przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz powiedział, że wniosek ten zostanie rozpatrzony na komisjach.

Okazuje się, że wcale nie mają najniższych diet w powiecie. Mniejsze pobierają sołtysi w gminach Kluczewsko, Secemin i Moskorzew.

Sołtysom z gminy Włoszczowa Rada Miejska najprawdopodobniej podniesie diety o sugerowaną kwotę od nowego roku. Szkoda, że radni nie chcieli sobie obniżyć diet o połowę, gdy wnioskował o to w lutym br. radny ze Stowarzyszenia Włoszczowa Stop – Podziałom Jerzy Wiśniewski.

/TLW INFO/

poniedziałek, 28 wrzesień 2015 12:06
Czytaj dalej... 1

Sprzęt nagłaśniający za ponad 15.000 zł otrzymała gmina Włoszczowa w nagrodę od marszałka województwa świętokrzyskiego.

karta seniora

Wszystko dzięki zajęciu pierwszego miejsca w plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina". Włoszczowa otrzymała tytuł Innowacyjnej Gminy Województwa Świętokrzyskiego 2014 roku.

Nagrodę odebrał burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek w dn. 7.09.2015 r. na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Włoszczowa została doceniona za realizację pionierskiego w województwie programu "Włoszczowska Karta Seniora 60+”. Z programu tego korzystają osoby starsze, które mają szereg ulg w różnych punktach handlowych i instytucjach publicznych.

/TLW INFO/

czwartek, 24 wrzesień 2015 10:10
Czytaj dalej... 0

18.09.2015 r. (piątek), o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Nr 45 Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ostatnie posiedzenie radnych było 3 miesiące temu, 23.06.2015 r. Przez wakacje radni nie pracowali, ale diety pobierali.

sesja12

Program powakacyjnej sesji nie przedstawia się interesująco. Nie ma żadnych punktów istotnych dla rozwoju gospodarczego gminy Włoszczowa po tak długiej przerwie, może za wyjątkiem przekazania województwu dotacji i nieruchomości przy ulicy Jędrzejowskiej, w związku z planowanym remontem tej drogi wojewódzkiej nr 742.

Przez całe wakacje radni odpoczywali, pobierając diety z gminy. Wyliczyliśmy, że wszystkich 21 radnych w ciągu miesiąca dostało łącznie ponad 20.000 zł z tytułu diet (najwięcej przewodniczący – prawie 2000 zł, wiceprzewodniczący po ok. 1000 zł, radni – ok. 850 zł). Przez dwa miesiące uzbierała się kwota przeszło 40.000 zł, którą wypłacono radnym za nic nie robienie!

/TLW INFO/

czwartek, 17 wrzesień 2015 10:49
Czytaj dalej... 1

15.09.2015 r. komisja konkursowa wybierała w głosowaniu tajnym kandydata na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej i zaproponowała go Zarządowi Powiatu.

zoz 1

(fot. TLW Info) Włoszczowski szpital czeka na nowego dyrektora .

8.09.2015 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie wyboru nowego dyrektora szpitala.

Komisja otwarła oferty, złożone przez pięciu kandydatów. Jedna kandydatura została odrzucona, cztery osoby dopuszczono do drugiego etapu. Wśród kandydatów na dyrektora szpitala są dwie osoby z Kielc, ze Starachowic i z Zawiercia.

15.09.2015 r., o godz. 11.00 odbyły się przesłuchania tych osób. Komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała kandydata na dyrektora i zarekomendowała go Zarządowi Powiatu.

Na początku października Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu podejmie uchwałę w sprawie powołania nowego dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

/TLW INFO/

czwartek, 17 wrzesień 2015 10:41
Czytaj dalej... 1

Referendum ogólnopolskie, które przeprowadzono w dn. 6.09.2015 r., zostało unieważnione z uwagi na bardzo niską frekwencję głosujących.

W skali kraju poszło do urn niecałe 8% obywateli, w powiecie włoszczowskim - tylko 7,35%! Żeby głosowanie było ważne, musiałoby zagłosować więcej niż 50% ludzi.

Mieszkańcy powiatu włoszczowskiego zlekceważyli referendum zarządzone przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ci, którzy głosowali, chcą wprowadzenia JOW-ów oraz nie chcą, żeby państwo finansowało partie polityczne.

Obywatele odpowiadali w referendum na trzy pytania: czy jesteś za wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu (za głosowało u nas ponad 81,6% ludzi), finansowania partii politycznych z budżetu państwa (ok. 17,9% poparło ten pomysł) oraz rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika (za było 92.8% głosujących).

Frekwencja w gminach naszego powiatu wyniosła: Włoszczowa: 7,40% (16 537 uprawnionych, głosowało 1224), Krasocin: 8,14% (8620 uprawnionych, głosowało 702), Kluczewsko: 7,39% (4288 uprawnionych, głosowało 317), Secemin: 6,59% (4129 uprawnionych, głosowało 272), Moskorzew: 5,79% (2383 uprawnionych, głosowało 138), Radków: 6,90% (2115 uprawnionych, głosowało 146), średnia w powiecie wyniosła 7,03%.

referendum

fot. (http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/2613)

/TLW INFO/

czwartek, 17 wrzesień 2015 10:26
Czytaj dalej... 0

obwodnica baner

9.07.2015 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące układu obwodnicowego miasta.

W jego trakcie omówione zostaną warianty przebiegu obwodnicy Włoszczowy w aspekcie ekonomicznym, technicznym, społecznym i środowiskowym. Władze samorządowe zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

(TLW INFO)

środa, 08 lipiec 2015 08:44
Czytaj dalej... 1

1.07.2015 r. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę o rozwiązaniu stosunku pracy z obecnym dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej. Powód? Niespełnienie oczekiwań

.solecki2

 

Krzysztof Solecki został odwołany przez Zarząd Powiatu ze stanowiska dyrektora włoszczowskiego szpitala (fot. archiwum prywatne).  

Solecki kierował szpitalem od lutego 2014 r., kiedy to powołał go na to stanowisko były starosta Zbigniew Matyśkiewicz. W powiecie rządziła wówczas koalicja Prawo i Sprawiedliwość oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej.

Obecny Zarząd Powiatu był zaniepokojony brakiem skutecznych działań ze strony dyrektora oraz brakiem współpracy w ścisłym kierownictwie ZOZ-u. Nie widać było poprawy sytuacji finansowej jednostki.

Wynik finansowy był cały czas ujemny, a koszty coraz bardziej wzrastały. Zadłużenie szpitala sięgnęło około 30 mln zł, podczas gdy majątek trwały tej placówki szacowany jest na ok. 20 mln!

1.07.2015 r. na posiedzeniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie starosta Jerzy Suliga złożył wniosek o wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Krzysztofem Soleckim.

W wyniku tajnego głosowania 8 głosami za przy 1 przeciwnym rada społeczna szpitala wyraziła w środę pozytywną opinię w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Soleckim. W tym samym dniu Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę o odwołaniu z funkcji dyrektora szpitala.

Obecnie Krzysztof Solecki przebywa na zwolnieniu chorobowym. Szpitalem kieruje, do czasu wybory nowego dyrektora, dr Leszek Orliński, zastępca dyrektora do spraw medycznych i ordynator Oddziału Wewnętrznego I. Nowego dyrektora ZOZ-u poznamy w sierpniu.

/TLW INFO/

poniedziałek, 06 lipiec 2015 12:15
Czytaj dalej... 3

tlw.info.pl

Top Desktop version