Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Burmistrz Włoszczowy prosi mieszkańców o kilka tygodni cierpliwości

topolowa

 

Przy wyjeździe z ulicy Topolowej na ulicę Sienkiewicza dochodzi do blokowania się ruchu, zwłaszcza w dni targowe (fot. TLW INFO)

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Wacław Oblas zwrócił uwagę na problem dojazdu ulicą Topolową i Targową do targowiska miejskiego we Włoszczowie, zwłaszcza w poniedziałki i piątki.

Główny problem, jak mówił, jest przy skrzyżowaniu ulicy Topolowej z Sienkiewicza. Wjazd jest zbyt wąski i często dochodzi tutaj do blokowania się ruchu. Zaapelował, aby ulicę Topolową zrobić jednokierunkową.

Trudności te wynikają z remontu ulicy Młynarskiej, którędy najłatwiej było dojechać do targowiska, a która jest zamknięta dla ruchu od kilku miesięcy.

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek odpowiedział radnemu, że przebudowa ul. Młynarskiej ma się zakończyć do końca maja. – Skoro tyle przemęczyliśmy się z ruchem, to jeszcze tydzień lub dwa mieszkańcy wytrzymają – powiedział Dziubek.

/TLW INFO/

poniedziałek, 04 maj 2015 12:35
Czytaj dalej... 0

obwodnica

7.04.2015 r. władze powiatu i gminy Włoszczowa podpisały umowę na wykonanie koncepcji obwodnicy miasta, na którą mieszkańcy czekają od przeszło 20 lat.

Na to wydarzenie zaproszono do włoszczowskiego starostwa wszystkie kieleckie media. Burmistrz Grzegorz Dziubek i starosta Jerzy Suliga podpisywali umowę w świetle aparatów i kamer.

Jest nadzieja, że nowy układ komunikacyjny Włoszczowy o długości ok. 13 kilometrów powstanie jeszcze w tej kadencji, czyli do końca 2018 r. – takie nadzieje wyraził starosta Suliga.

Kilka koncepcji obwodnicy Włoszczowy, biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem jej z drogą wojewódzką nr 742 i 785, opracuje firma ARCHIDROG z Poznania. Dokumentacja ma być gotowa do 31.03.2016 r.

Za opracowanie koncepcji obwodnicy gmina Włoszczowa wspólnie z powiatem zapłacą 246 000 zł. Mając gotową koncepcję i inne niezbędne pozwolenia, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosi przetarg na jej budowę.

Obwodnica północna i południowa Włoszczowy ma kosztować około 37 000 000 zł i będzie współfinansowana ze środków unijnych. Planowany termin oddania do użytku tej inwestycji to około 2020 rok.

/TLW INFO/

fot. google

czwartek, 16 kwiecień 2015 12:49
Czytaj dalej... 0

Tak powiedziała sołtyska Łachowa do Jerzego Wiśniewskiego, który domagał się obniżenia wynagrodzeń radnych

winiewski

Większość radnych miejskich nie ma zamiaru obniżenia diet o 50% - taka decyzja zapadła na komisjach. Skrytykowano pomysłodawcę za to, że raczył o tym powiedzieć publicznie, w obecności mieszkańców, na sesji!

27.02.2015 r. na sesji Rady Miejskiej radny Jerzy Wiśniewski, w imieniu Stowarzyszenia Włoszczowa-Stop Podziałom, złożył wniosek formalny o obniżenie diet przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych o 50%.

Większość radnych miejskich zdecydowała wówczas w głosowaniu, że sprawę tę trzeba przeanalizować na komisjach stałych rady. Na posiedzeniach komisji, które odbyły się pod koniec marca, skrytykowano ten pomysł.

Radna Maria Prymas, sołtyska Łachowa zarzuciła Jerzemu Wiśniewskiemu, że zrobił to w medialnym stylu, na sesji. - Tak się nie robi. Zamiast na komisji poruszyć ten temat, to pan na sesji medialnie, żeby w gazetach opisywali, jacy to jesteśmy dobrzy. W gazecie było, jaki ma pan majątek, a jaki ja – twierdziła radna Prymas. Widać, po co startowała do rady…

Sołtyska Łachowa ostrzegła też Jerzego Wiśniewskiego: - Na drugi raz niech pan medialnie nie wyskakuje z takimi tematami! – powiedziała. Radny Wiśniewski przypomniał, że diety są pieniędzmi publicznymi, nie prywatnymi.

Wniosek formalny o obniżenie diet poddano pod głosowanie na komisjach. Za obniżką było tylko troje radnych ze Stowarzyszenia Włoszczowa-Stop Podziałom, tj. Jerzy Wiśniewski, Wacław Oblas i Zbigniew Woldański, wstrzymał się od głosu Piotr Bulski. Reszta radnych była przeciwna. Wniosek upadł.        

Przypomnijmy, że radni Rady Miejskiej we Włoszczowie otrzymują miesięcznie po 854 złote, przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący rady – 1053 zł, przewodniczący rady – 1987 zł.

/TLW INFO/

wtorek, 07 kwiecień 2015 07:21
Czytaj dalej... 1

 

W ostatnich dniach marca spotykają się rady na swoich posiedzeniach

sesja12

W poniedziałek, 30.03.2015 r. o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym odbędzie się sesja Rady Powiatu. Dzień później, 31.03.2015 r. o godzinie 9.00 rozpoczyna sięsesja Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy.

Na poniedziałkowej sesji Rady Powiatuprzedstawione zostaną informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego-weterynaryjnego w powiecie włoszczowskim za 2014 rokRada Powiatu podejmie uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej. Zatwierdzony zostanie też plan pracy oraz kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

We wtoreko godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włoszczowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.Przedstawiona zostanieinformacja o wysokości umorzonychwierzytelności o charakterze cywilnoprawnym oraz udzielonych ulgachw 2014 roku. Jedną z ważniejszych uchwał będziewprowadzenie i przyjęcieProgramu Włoszczowska Karta Seniora 60+.

/TLW INFO/

 

niedziela, 29 marzec 2015 01:33
Czytaj dalej... 1

Radny Jerzy Wiśniewski pytał o nową umowę gminy Włoszczowa ze Stolbudem

cieplo 12

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Stowarzyszenia Włoszczowa - Stop Podziałom zadał pytanie dotyczące ciepła, głównie w kontekście przekazania Stolbudowi magistrali.

- Jesteśmy na etapie finalizowania rozmów ze Stolbudem odnośnie dzierżawy sieci ciepłowniczej. Pozostały kwestie kosmetyczne – odpowiedział radnemu Grzegorz Dziubek.

Burmistrz Włoszczowy dodał, że z chwilą podpisania nowej umowy z zakładem Rada Miejska zostanie zapoznana z tym dokumentem.

- Najważniejsze jest to, że gmina nie poniesie żadnych kosztów. Nie będziemy musieli wykładać pieniędzy na remont kotła w Stolbudzie, ani magistrali. Myślę, że straty na przesyle zostaną zmniejszone – stwierdził Dziubek.

/TLW INFO/

czwartek, 26 marzec 2015 12:49
Czytaj dalej... 2

flaga ue

W środę, 25.03.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowania funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Zorganizowane zostaną warsztaty przedstawiające możliwości łączenia mechanizmów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ze środkami unijnymi. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów zajmujących się na co dzień doradztwem w tym zakresie.

Na spotkanie zaprasza Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

/TLW INFO/

wtorek, 24 marzec 2015 01:06
Czytaj dalej... 2

jdrzejowska

       
fot. google

Wyremontują ul. Jędrzejowską

Gmina Włoszczowa i powiat mają się złożyć po 50 000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jędrzejowskiej wraz z budową chodników. Remontowany ma być odcinek drogi wojewódzkiej od ul. Partyzantów aż do przejazdu kolejowego na Podlipiu. Realizacja nastąpi prawdopodobnie w 2016 r. Głównym inwestorem będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

/TLW INFO/

piątek, 20 marzec 2015 12:54
Czytaj dalej... 1

Jerzy Wiśniewski chce, aby radni miejscy dostawali o połowę mniejsze wynagrodzenia

winiewski

Radny Stowarzyszenia „Włoszczowa - Stop Podziałom” złożył na ostatniej sesji wniosek o obniżenie o 50% diet przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej.

- Dajmy przykład, że nie przyszliśmy do gminy po pieniądze – mówił Jerzy Wiśniewski na sesji w dniu 27.02.2015 r. Przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz zawnioskował, aby sprawą zajęły się na swoich posiedzeniach komisje stałe. Za tym wnioskiem zagłosowało 17 radnych.

Głos w sprawie diet radnych zabrał też Leon Gawron – rolnik z Włoszczowy. – Jestem za tym, żeby zlikwidować diety całkowicie. Radni powinni dostawać szklankę gorzkiej herbaty i pączka – powiedział mieszkaniec.

Diety radnych Rady Miejskiej we Włoszczowie wynoszą obecnie 854 złote. Przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący rady zarabiają 1053 zł, a przewodniczący rady – 1987 zł netto.

/TLW INFO/

piątek, 06 marzec 2015 10:47
Czytaj dalej... 1

Przedstawiamy majątki zarządu gminy Włoszczowa, które są dostępne w Internecie

owiadczenie

Najwięcej nieruchomości ma burmistrz Grzegorz Dziubek, najmniej oszczędności i największy kredyt w banku – skarbnik gminy, żadnego domu ani mieszkania na własność nie posiadają wiceburmistrz i nowy sekretarz gminy. Prawie wszyscy mają duże zobowiązania finansowe.

Grzegorz Dziubek 2

Burmistrz – najwięcej nieruchomości

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek mieszka w Rogienicach. Zgromadził na koncie 15.000 zł (współwłasność małżeńska). Posiada na własność dom o powierzchni 140 m2 i wartości 450.000 zł oraz mieszkanie na współwłasność o pow. 31,4 m2, wycenione na 140.000 zł.

Nowy burmistrz Włoszczowy posiada na współwłasność z żoną ogólnorolne gospodarstwo rolne, ukierunkowane na produkcję roślinną, o powierzchni 6,35 ha. Swoje grunty rolne Dziubek wycenił na 70.000 zł, a zabudowę na 200.000 zł.

Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął w ubiegłym roku przychód w kwocie 9.000 zł i miał 4.000 zł dochodu. Pobrał też unijne dopłaty obszarowe do rolnictwa w wysokości 5.720 zł. Burmistrz posiada także na własność działkę siedliskową zabudowaną domem o powierzchni 2500 m2 i wartości 100.000 zł.

W 2014 roku, jako wicewojewoda Grzegorz Dziubek zarobił w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 112.636 zł brutto. Ma dwa samochody na współwłasność: Toyotę Avensis z 2007 r. i Toyotę Rav4 z 2004 r.

W 2014 roku Dziubek wziął kredyt mieszkaniowy hipoteczny na zakup mieszkania w kwocie 95.000 zł. Zaciągnął go na 10 lat.

Slawomir Owczarek

Zastępca burmistrza – mieszkanie spółdzielcze

Zatrudniony przez Grzegorza Dziubka nowy wiceburmistrz Włoszczowy Sławomir Owczarek odłożył na koncie 7.222 zł. Posiada też papiery wartościowe na kwotę 34.000 zł.

Mieszka w mieszkaniu o powierzchni 45,40 m2 o wartości 160.000 zł, którego właścicielem jest spółdzielnia. Wiceburmistrz Owczarek posiada również działkę o powierzchni 30,13 m2 zabudowaną garażem o wartości 10.000 zł.

W ubiegłym roku z tytułu wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie (jako kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych) zarobił 84.306 zł, ponadto otrzymał 1.600 zł na umowie-zlecenie oraz 9.394 zł jako radny Rady Miejskiej.

Sławomir Owczarek ma kredyt mieszkaniowy hipoteczny w kwocie 112.398 zł, który wziął na 20 lat.

Dariusz Gorski

Skarbnik – najmniej oszczędności, największy kredyt

Dariusz Górski, który jest skarbnikiem gminy Włoszczowa od 8 lat, rok temu posiadał na koncie tylko 3.000 zł oszczędności. Ma na współwłasność małżeńską dom o powierzchni 138 m2 o wartości 350.000 zł. Posiada też działkę o powierzchni 1244 m2 zabudowaną domem o wartości 100.000 zł.

Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Włoszczowa skarbnik Górski zarobił w 2014 r. 96.363 zł. Wziął też 142.430 zł kredytu hipotecznego na 15 lat na budowę domu. Ma na współwłasność Toyotę Corollę z 2004 r.

Henryka Skiba

Sekretarz – najmniej nieruchomości

Nowa sekretarz gminy Włoszczowa Henryka Skiba, która na początku roku została zatrudniona przez burmistrza Dziubka na zastępstwo po Grażynie Tatar, zgromadziła na koncie 36.600 zł. Mieszka w Kątach. Nie ma domu, mieszkania ani żadnego gospodarstwa rolnego na własność.

Z tytułu zatrudnienia w firmie Strunobet-Migacz w Kuzkach zarobiła w 2014 r. 41.987 zł. Pobrała też 7.798 zł. zasiłku chorobowego. Posiada samochód osobowy Opel Corsa-C z 2004 r. Nie ma żadnego kredytu.

/TLW INFO/

piątek, 27 luty 2015 07:31
Czytaj dalej... 2

Po raz czwarty Rada Miejska wyznaczy burmistrzowinowy kierunek działania w sprawie zaopatrzenia miasta w energię cieplną

cieplo 12

 

Gmina Włoszczowa najprawdopodobniej znów powróci do rozmów ze Stolbudem w sprawie dostaw ciepła dla miasta, gdyż w pół roku nie zdąży wybudować własnej ciepłowni (fot. TLW Info)

 

Ponad rok czasu straciła gmina na podjęcie decyzji w sprawie ciepła dla mieszkańców i nadal jest w punkcie wyjścia. 8.01.2015 r. nowa rada podejmie kolejną uchwałę w tej sprawie.

Debata nad ciepłem we Włoszczowie trwa od wielu lat.Bez skutku.Radni poprzedniej kadencji nie mogli się zdecydować, czym najlepiej ogrzać miasto. Powołano nawetgminny zespół do spraw ciepła, który niewiele zdziałał.

DWA KIERUNKI

W kwietniuubiegłego rokuRada Miejska podjęła uchwałę, w której wyznaczyłaówczesnemu burmistrzowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu dwa kierunki działania.Jednymbyło kontynuowanie dostaw ciepła ze Stolbudu. Drugim pomysłembyła budowa kotłowni na gaz, wykorzystując do tego celemiejskie wymiennikownie.

Później większość radnych uznała, że dalsza współpraca ze Stolbudem będzie dla gminy najlepszym wyjściem. O innych propozycjach nie chciano słyszeć, np. budowiegminnejkotłowni na biomasę.

WARUNKI STOLBUDU

Firma Stolbud S.A. postawiła gminie warunki dalszej współpracy. Zażyczyła sobie m.in. podpisania umowy na dostawę ciepła na 10 lat. To nie spodobało się zarządcom wspólnot mieszkaniowych, które skrytykowały ten pomysł, posądzając spółkę o „dyktatcenowy.  

Gmina, a konkretnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadziło negocjacje ze Stolbudem, które w czerwcu minionego roku zakończyły sięfiaskiem. Firma zerwała negocjacje z gminą m.in. z uwagi naprzedłużające się rozmowy i wypowiedziała umowę na dostawę ciepła z dniem 31.07.2015 r.  

GMINA MIAŁA BUDOWAĆ KOTŁOWNIĘ

Gmina znalazła się w punkcie wyjścia. 18.09.2014 r.Rada Miejska wyznaczyła burmistrzowi Dorywalskiemu nowy kierunek działania.Zobowiązała go dobudowy nowej ciepłowni na biomasę i miał. Taki pomysł podsunęły włoszczowskim radnymfirmy zewnętrzne, zajmujące się ciepłownictwem.

Na budowę ciepłowni gminie zostało już niewiele czasu -pół roku, gdyż pod koniec lipca, jak już pisaliśmy, kończy się umowa ze Stolbudem! Nie ma szans, żeby zdążyła. Dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 29.12.2014 r. nowyburmistrz Grzegorz Dziubek zaapelował do radnych o zwołanie połączonych komisji, które zajmą się od nowa sprawą ciepła.

KOLEJNA UCHWAŁA W TYM TYGODNIU

Temat jest już nie tyle ciepły, co gorący – zauważyłGrzegorz Dziubek.- 18 września 2014 roku zapadła decyzja w sprawie budowy ciepłowni. Jest styczeń 2015 i niewiele zostałozrobione w tym temacie. 31 lipca kończy się umowa ze Stolbudem. Temat ciepła wałkowany jest od 2008 roku – mówiłburmistrz Włoszczowy.        

Ustalono, że połączone komisje stałe Rady Miejskiej spotkają się na posiedzeniu w dniu 7.01.2015 r. o godz. 9.00, a dzień później, 8.01.2015 o godz. 14.00 będzie głosowanie w tej sprawie na sesji. Czy gmina podejmie znów rozmowy ze Stolbudem, któryjuż we wrześniu nakreślił warunki dalszej współpracy?

Przypomnijmy, że prywatna spółka chciałażeby gminawyłożyła jej 3,5 mln zł na modernizację kotłowni oraz zwolniłafirmę z podatku od nieruchomości. Za kolejne 5 mln zł gmina miała przebudować magistralę ciepłowniczą, żeby ograniczyć straty na przesyle ciepła. Czy znajdą się na to środki i czas?

/TLW Info/

poniedziałek, 05 styczeń 2015 06:58
Czytaj dalej... 1

tlw.info.pl

Top Desktop version