Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny

Pierwsze po wakacjach posiedzenie radnych miejskich i dyskusja o energii cieplnej

cieplo 12

17.09.2014 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 45 Urzędu Gminy Włoszczowa odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej.

Głównym punktem spotkania radnych będzie analiza możliwości zaopatrzenia Włoszczowy w ciepło i ustalenie kierunków działania w tym zakresie dla burmistrza gminy. Będzie to już trzecie podejście włoszczowskiego samorządu do tego tematu.

Dzień później, 18.09.2014 r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Początek o godz. 9.00. Podjęta zostanie m.in. uchwała w sprawie ustanowienia kierunków działania burmistrza, dotyczących zaopatrzenia Włoszczowy w energię cieplną.

Rada ma przyjąć też Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2014-2018 oraz Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018.

Przegłosowana zostanie również uchwała o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na koniec zostanie przedstawiona analiza oświadczeń majątkowych radnych, zarządu gminy, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych.

/TLW INFO/

12,09,14

 

piątek, 12 wrzesień 2014 06:55
Czytaj dalej... 0

dotacje

13.08.2014 r. (najbliższa środa) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy we Włoszczowie odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich. Zaprasza Urząd Marszałkowski w Kielcach.

/TLW INFO/

poniedziałek, 11 sierpień 2014 07:50
Czytaj dalej... 1

Dopiero teraz zaprasza mieszkańców do rozmów nad strategią rozwoju, gdy inne samorządy już dawno mają to za sobą

opracowanie PRL.v01

fot. wloszczowa.pl

W marcu wszystkie samorządy w powiecie włoszczowskim informowały, że przygotowują nowe strategie rozwoju na lata 2014 - 2020, żeby móc skorzystać z dofinansowania unijnego, oprócz Włoszczowy. Gmina zarządzana przez Bartłomieja Dorywalskiego obudziła się dopiero pod koniec czerwca!

Na stronach internetowych wszystkich samorządów w powiecie włoszczowskim ukazały się już w marcu komunikaty dotyczące opracowywania strategii rozwoju do 2020 r.

Powiat i prawie wszystkie gminy przeprowadziły już konsultacje społeczne z mieszkańcami. Wykorzystały do tego celu anonimowe ankiety, które można było pobrać z Internetu. Na podstawie wypełnionych ankiet mają powstać strategie rozwoju samorządów, opracowane przez podmioty zewnętrzne.

Tymczasem na sesji w dniu 27.03.2014 r. na pytanie radnego Leszka Kotulskiego, co ze strategią rozwoju w gminie Włoszczowa, naczelnik Ryszard Czaiński poinformował radnych, że gmina nie przygotowuje obecnie żadnej strategii, gdyż ma aktualną do 2020 r. - Obecnie skupiamy się na bieżących sprawach, przetargach, które zajmują nam dużo czasu – wyjaśnił naczelnik Czaiński z Urzędu Gminy.

Na stronie internetowej gminy Włoszczowa figurowały w tym czasie tylko dwa dokumenty „strategiczne”, tj. opracowana 14 lat temu strategia rozwoju gminy Włoszczowa oraz Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) miasta i gminy Włoszczowa na lata 2004-2006…

Tymczasem 23.06.2014 r. ukazała się informacja na gminnym portalu, że Urząd Gminy Włoszczowa przystępuje do opracowania strategii rozwoju na lata 2014-2024 oraz lokalnego programu rewitalizacji gminy.

Opracowanie Strategii Rozwoju oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji jest konieczne, ponieważ dokumenty te będą stanowiły formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – pisze do mieszkańców burmistrz Bartłomiej Dorywalski.

Zaplanowane zadania w ramach obu dokumentów strategicznych przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców” – informuje Dorywalski.

Dlatego burmistrz zwraca się do mieszkańcówz prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentami i wypełnienie ankiet. Dnia 07.07.2014 r. w Urzędzie Gminy ma być zorganizowana konferencja, inaugurująca rozpoczęcie prac nad dokumentami, a w późniejszym terminie warsztaty oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami.

/TLW INFO/


06.07.14

niedziela, 06 lipiec 2014 09:52
Czytaj dalej... 1

Rada Miejska większością głosów zaakceptowała wykonany przez Bartłomieja Dorywalskiego budżet .

 

Burmistrz Włoszczowy otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Klub radnych „Włoszczowa – Stop Podziałom” uważa, że przez 8 lat Bartłomiej Dorywalski nie popisał się niczym szczególnym w zarządzaniu gminą, a inwestycje są realizowane głównie w roku wyborczym.

dorywalski23

5.06.2014 r. na sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie jednym z punktów w porządku obrad było udzielenie burmistrzowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wynikało, że dochody gminy zrealizowano w 99,5% w stosunku do planowanych na początku roku, natomiast wydatki – w około 92%.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ok. 2 500 000 zł. Zobowiązania gminy Włoszczowa na koniec 2013 r. wynosiły 19 700 000 zł, co stanowiło 37,66% dochodów budżetowych. Zobowiązania wymagalne stanowią ok. 1 300 000. Obsługa długu publicznego kosztowała gminę w ubiegłym roku 900 000 zł.

Klub „Włoszczowa – Stop Podziałom” uważa, że wydatkowanie środków publicznych, organizacja pracy i zarządzanie gminą przez obecnego burmistrza pozostawiają wiele do życzenia.

Zdaniem prezesa Zarządu Stowarzyszenia - Leszka Kotulskiego, Włoszczowie potrzebne jest przyspieszenie i wizja rozwoju.. Pomimo, że Bartłomiej Dorywalski rządzi gminą już 8 lat, a do wykorzystania są dochody sięgające 50 mln zł, to spektakularnych efektów jego starań zdaniem Kotulskiego, ale i wielu mieszkańców, trudno się doszukać. Przy tej okazji radny Kotulski podziękował wszystkim mieszkańcom naszej gminy za solidne płacenie podatków dzięki którym mamy tak duży budżet naszej gminy.

- Tu potrzeba przełomu, jeśli chodzi o prorozwojowe inwestycje. Tymczasem nie widać nawet planów tego typu inwestycji. Jest wiele zaniedbań. Osiem lat nie wystarczyło burmistrzowi, żeby je nadrobić – mówił radny Leszek Kotulski.

Natomiast radni z koalicyjnego klubu – Sebastian Zug i Henryk Rogula oraz sołtys Wymysłowa Henryk Wronecki dziękowali burmistrzowi za zrealizowane inwestycje. Inwestycje zrealizowane za pieniądze podatników, które zdaniem wielu, można było wykorzystać efektywniej.
Podczas głosowania 17 radnych miejskich było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, troje radnych było przeciwnych. – Budujemy dalej – podziękował radzie burmistrz Dorywalski swoim hasłem wyborczym z 2010 r.

Pytanie dlaczego budujemy tylko tuż przed wyborami pozostaje bez odpowiedzi.

/TLW INFO/

piątek, 13 czerwiec 2014 00:50
Czytaj dalej... 6780

Mecenas z Częstochowy otrzymał kolejną fuchę w gminie Włoszczowa.

mecenas

 

(fot. TLW INFO) Mecenas Michał Budzikur jest w Radzie Nadzorczej Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o..

 

Michał Budzikur – radca prawny powiatu i gminy Włoszczowa pełni od niedawna funkcję członka Rady Nadzorczej Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Spółka, jak pamiętamy, powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – WZWiK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością . 14.11.2013 r. Rada Miejska we Włoszczowie podjęła większością głosów (Stowarzyszenie Włoszczowa-Stop Podziałom było przeciwne) uchwałę w sprawie likwidacji zakładu.

Burmistrz Bartłomiej Dorywalski obiecywał przed podjęciem tejże uchwały, że do końca miesiąca listopada będzie opracowana analiza ekonomiczna tego przedsięwzięcia, jednak radni do dzisiaj jej nie widzieli. Na sesji tłumaczono, że decyzja o likwidacji WZWiK podyktowana była rozwojem spółki i odzyskaniem podatku VAT. W rzeczywistości chodziło głównie o odciążenie finansów gminy, żeby dalej nie finansowała koniecznych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nową spółką kieruje prezes zarządu Henryk Kaczmarski (dotychczasowy dyrektor WZWiK), który ma nad sobą trzyosobową Radę Nadzorczą. Jednym z jej członków jest… radca prawny gminy Michał Budzikur. Gmina Włoszczowa jest jednoosobowym udziałowcem spółki, mającym wpływ i kontrolę nad jej działalnością.

/TLW INFO/

piątek, 17 styczeń 2014 20:32
Czytaj dalej... 6

Bo nie podobają się władzy. Przewodniczący Rady Miejskiej po raz kolejny zlekceważył radnych opozycji

barierki

Żółte barierki ochronne mają być wymienione w centrum Włoszczowy, bo nie podobają się władzy (fot. TLW INFO).

30.000 zł dotacji przekaże gmina Włoszczowa województwu świętokrzyskiemu na wymianę barierek ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej 786 w Rynku przy Placu Wolności.

Taką decyzję w formie uchwały podjęła większością głosów Rada Miejska we Włoszczowie na sesji nadzwyczajnej w dniu 10.01.2014 r. Przeciwni temu pomysłowi byli jedynie radni ze Stowarzyszenia Włoszczowa - Stop Podziałom. Radni opozycyjni nie usłyszeli odpowiedzi na zadawane pytania: dlaczego barierki będą wymieniane, komu się nie podobają.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Hebdowski przerwał dyskusję i po raz kolejny w tej kadencji zlekceważył pytania opozycji, która chciała wiedzieć, czy gminę stać na taki wydatek i czy nie ma pilniejszych potrzeb. Były głosy, że pieniądze wyrzuca się niepotrzebnie w błoto.

Przewodniczący Hebdowski twierdził, że temat wymiany barierek w Rynku był omawiany na komisjach stałych rady, że wszystkie komisje wyraziły zgodę na wniosek burmistrza dotyczący wymiany barierek i że nie ma już potrzeby wracać do tego tematu na sesji.

W trakcie dyskusji okazało się, że Urząd Gminy nie chciał, żeby barierki montowano w Rynku, ale ponoć nic nie mógł w tej sprawie zrobić, bo inwestycję trzeba było odebrać z barierkami. Tak przynajmniej tłumaczył naczelnik Ryszard Czaiński. - Czy we Włoszczowie zawsze wszystko musi być robione dwa razy? – dziwili się radni.

Na koniec nadzwyczajnego posiedzenia poświęconego m.in. barierkom część rady ostro skrytykowała zachowanie Mariana Hebdowskiego. – Staram się trzymać dyscyplinę. W tym kraju brakuje dyscypliny – odpowiedział przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie.

 

Niestety, oprócz tego odkrywczego stwierdzenia, Pan Hebdowski nie błysnął żadną logiczną odpowiedzią - proste i logiczne pytania w konfrontacji z kindersztubą adresata nadal czekają na wyjaśnienie.

 


Jak na ironię jednym z problemów omawianych na sesji były kryteria uzyskania wsparcia finansowego dla osób i rodzin najgorzej sytuowanych.

 

 

/TLW INFO/

czwartek, 16 styczeń 2014 11:42
Czytaj dalej... 0

Dorywalski 3

„Echo Dnia” skrytykowało działalność znanych działaczy Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie

minus1

 

Trójka znanych w regionie działaczy PiS dostała po minusie od gazety „Echo Dnia” za swoją działalność w roku 2013 (źródło: „Echo Dnia”).

 

Bartłomiej Dorywalski – burmistrz Włoszczowy otrzymał minus od redakcji „Echa Dnia” za to, że jako jeden z nielicznych samorządowców odmówił rozmowy z mieszkańcami na czacie „Echa”. „To zadziwiająca postawa osoby wybranej w wyborach powszechnych, która nie chce odpowiadać na pytania swoich wyborców” – napisała gazeta.

 

PLUS DLA PRZEDSIĘBIORCY, MINUS DLA BURMISTRZA

 

27.12.2013 r. w „Echu Dnia” ukazał się artykuł podsumowujący poczynania znanych osób w województwie świętokrzyskim w bieżącym roku. Plus za swoją działalność otrzymali m.in. państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz, założyciele Fundacji „Jesteśmy Blisko”, która pomogła w ostatnim roku wielu potrzebującym.

Na przeciwnym biegunie znalazł się burmistrz Włoszczowy Bartłomiej Dorywalski – przewodniczący Komitetu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość we Włoszczowie. Kielecka gazeta wytknęła mu to, że jako jeden z nielicznych samorządowców odmówił rozmowy z mieszkańcami na czasie ECHODNIA.EU, gdzie został zaproszony.

 

POSŁOWIE ZAPOMNIELI O ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zaraz po burmistrzu Dorywalskim gazeta skrytykowała poczynania dwóch kolejnych znanych działaczy PiS w regionie. Poseł Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, otrzymał minusa za to, że jest bohaterem kolejnych skandali i przez to „nie wnosi żadnej innej wartości w debatę publiczną w kraju, nie mówiąc o regionie”.

Kolejny z rzędu minus dostała od gazety też Beata Kempa, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, dziś należąca do Solidarnej Polski. „Parlamentarzystka najwyraźniej zapomniała, że zdobyła mandat z regionu świętokrzyskiego, bo w ogóle nie reprezentuje jego interesów, ba, w ogóle się z tym nie kryje…” – czytamy w „Echu Dnia”.

 

CZYM KIERUJĄ SIĘ WYBORCY?

 

Warto przypomnieć, że pochodząca z Dolnego Śląska Beata Kempa, była szefowa świętokrzyskiego PiS, która we Włoszczowie gościła zaledwie kilka razy i nic dla naszego miasta nie zrobiła, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 roku otrzymała od włoszczowskiego społeczeństwa najwięcej, bo aż 2 tysiące 786 głosów poparcia, a w całym województwie - 70 tysięcy 127 głosów! Jej partyjnego kolegę Tomasza Kaczmarka z Wrocławia poparły w naszym powiecie 134 osoby i 4 tysiące 332 w regionie.

- Zastanawia mnie tylko jedno, czym kierują się wyborcy oddając głos na osoby spoza naszego regionu, które jeszcze niczym nie zasłużyły się dla niego, pomijając przy tym swoich lokalnych kandydatów, tych, którzy tu mieszkają i znają najlepiej problemy danego terenu – komentował wynik wyborów w 2011 roku w „Echu Dnia” Grzegorz Dziubek, ówczesny kandydat na posła, który zajął po Kempie 2. miejsce w powiecie włoszczowskim, a obecnie jest wicewojewodą świętokrzyskim.

 

APEL DO SPOŁECZEŃSTWA I NASZ MINUS

 

Mamy nadzieję, że społeczeństwo Włoszczowy wyciągnie wnioski z tej lektury i więcej nie udzieli mandatu zaufania osobom, które wykorzystały to społeczeństwo do zdobycia dla siebie głosów, a dzisiaj w ogóle nie interesują się problemami tych wyborców.

Redakcja TLW INFO daje też burmistrzowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu minusa od siebie za lekceważenie wniosków opozycji i problemów włoszczowskich rolników, za niespełnione obietnice przedwyborcze oraz szczególnie za obietnicę w stosunku do poszkodowanych przez pożar sklepikarzy. 

/TLW INFO/

sobota, 28 grudzień 2013 18:26
Czytaj dalej... 0

Rada Miejska we Włoszczowie nazwała nowo wybudowane przez województwo skrzyżowania

img 1068

Fot. /TLW INFO/ Rondo – Rondo Przemysława Gosiewskiego. 

 

Rondo Przemysława Gosiewskiego i Narodowych Sił Zbrojnych – tak nazywają się dwa przebudowane skrzyżowania z ruchem okrężnym we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786. Władze gminy po raz kolejny nie przeprowadziły żadnych konsultacji ze społeczeństwem.

Na sesji w dniu 19.12.2013 r. Rada Miejska we Włoszczowie większością głosów (13 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się) podjęła uchwałę o nadaniu nazw dwóm nowo powstałym rondom w mieście.

Rondo przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Jędrzejowskiej i Podzamcze będzie nosiło nazwę Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast rondo przy zbiegu ulic 1 Maja, Czarnieckiego, Kościuszki i Koniecpolskiej będzie imienia Przemysława Gosiewskiego. Takie nazwy zaproponował przewodniczący włoszczowskiej rady Marian Hebdowski. Wszyscy radni koalicyjni poparli ten wniosek.

Na sesji i wcześniejszych komisjach padały też inne propozycje. Radni sugerowali nazwanie rond imieniem Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej, Stefana Czarnieckiego, prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, a także Hieronima Szafrańca i króla Zygmunta I Starego, jednak te propozycje nie uzyskały akceptacji.

Radny Stowarzyszenia Włoszczowa – Stop Podziałom Wacław Oblas złożył na sesji wniosek formalny o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nazewnictwa rond. Radni koalicyjni burmistrza nie zgodzili się na to i wniosek upadł. Już na komisjach przewodniczący rady Marian Hebdowski odpowiadał radnym, że „społeczeństwo nie posiada odpowiedniej wiedzy na ten temat”. Pozostawiamy to bez komentarza.

/TLW INFO/

 

czwartek, 19 grudzień 2013 21:56
Czytaj dalej... 0

Gmina pozbywa się zakładu budżetowego 

wzwik2`

 

Rada Miejska we Włoszczowie zlikwidowała samorządowy zakład budżetowy, przekształcając go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie korzyści przyniesie to nowej spółce? Ile na tym zyskają mieszkańcy?

Na sesji Rady Miejskiej w dn. 14.11.2013 r. Rada Miejska we Włoszczowie podjęła większością głosów (Stowarzyszenie Włoszczowa-Stop Podziałom jako jedyne było przeciwne) uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, przekształcenie WZWiK w spółkę prawa handlowego spowoduje m.in. bardziej efektywne zarządzanie majątkiem. – Czy była przeprowadzona jakaś analiza ekonomiczna? Co na tym zyskają mieszkańcy? – dopytywał radny Leszek Kotulski.

W odpowiedzi od burmistrza Bartłomieja Dorywalskiego radny usłyszał, że symulacja będzie opracowana… dopiero pod koniec listopada. – Nie wyobrażam sobie, żeby podejmować tak ważną decyzję, nie mając wszystkich dokumentów w tej sprawie – dziwił się radny Stowarzyszenia Włoszczowa-Stop Podziałom. 

Na sesji tłumaczono, że decyzja ta podyktowana była rozwojem spółki i odzyskaniem podatku VAT. O jaki rozwój chodzi? Okazuje się, że nowa spółka będzie mogła zarabiać m.in. na świadczeniu usług… koparką. – To tylko jedyne zalety? To znajdzie się w statucie? – pytała radna Ewa Nowak.

Jak się okazuje, głównie chodzi o to, żeby odciążyć finanse gminy. – Nie chcemy dalej dotować tego zakładu z budżetu – tłumaczył przewodniczący Rady Miejskiej Marian Hebdowski. - Mówimy o podatku VAT rzędu około 3 milionów złotych. Spółka będzie mogła sama zaciągać zobowiązania. Inwestycje nie będą obciążać gminy – mówili burmistrz ze skarbnikiem.

Radni i inni uczestnicy sesji obawiali się, że przyszła spółka będzie mogła podnosić ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców, żeby np. pokryć wydatki poniesione na swoje inwestycje. Dyrektor WZWiK Henryk Kaczmarski powiedział, że nie widzi takich obaw. Przewodniczący rady uspokajał, że wpływ na wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków będzie miała wyłącznie Rada Miejska.

Nowa spółka będzie miała zarząd z prezesem na czele, który – jak poinformowano na sesji - będzie miał większą swobodę działania oraz trzyosobową Radę Nadzorczą. Gmina Włoszczowa będzie jednoosobowym udziałowcem spółki (przejmie wszystkie udziały), mającym wpływ i kontrolę nad jej działalnością. Dla pracowników likwidowanego zakładu nic się nie zmieni.

/TLW INFO/

poniedziałek, 18 listopad 2013 21:25
Czytaj dalej... 4

Gmina Włoszczowa sięga po „elastyczny kredyt”, którym chce spłacić… stary kredyt

 

Gmina Włoszczowa wyemituje w tym roku 12 560 sztuk obligacji komunalnych o wartości 1000 zł każda i sprzeda je bankom. Zarobione pieniądze - ponad 12 mln 500 tys. przeznaczy na spłatę długu. Rada Miejska podjęła właśnie uchwałę w tej sprawie, która będzie oddziaływać na kolejne kadencje samorządu i pokolenia mieszkańców.

Gmina zamierza sprzedać papiery wartościowe maksymalnie 150 osobom-instytucjom. Oferta jest skierowana głównie do banków. Posiadaczom obligacji (obligatariuszom) gmina będzie wypłacać odsetki co pół roku według stawki bazowej kursu WIBOR 6M, a później ma obowiązek wykupić te papiery wartościowe od nich, co stanie się to w latach 2017-2024.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania będą pokrywane corocznie z dochodów własnych i przychodów gminy przez 10 kolejnych lat (2014-2024). Obligacje komunalne są formą kredytu, jednak dla gminy - jak stwierdzono w projekcie uchwały - są bardziej korzystne, niż kredyt komercyjny zaciągany w banku.

– To nowoczesna i bardziej elastyczna forma pozyskiwania pieniądza – twierdził na sesji Rady Miejskiej w dn. 14.11.2013 r. skarbnik gminy Włoszczowa Dariusz Górski. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykup części starych obligacji z 2009 r.

Na sesji poinformowano, że gdyby gmina tego nie zrobiła, mogłaby w ciągu najbliższych lat nie uchwalić swojego budżetu (zrobiłaby to Regionalna Izba Obrachunkowa), z uwagi na przekroczenie nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który zacznie obowiązywać od 2014 r.

– Głównym założeniem emisji obligacji jest dostosowanie wskaźnika obsługi długu w latach 2014-2024 do możliwości finansowych gminy i płynności finansowej – tłumaczył skarbnik Górski. – Nie ma niebezpieczeństwa dla gminy – zapewniał radnych. 

- Zadłużenie przesuwamy tylko w czasie i obciążamy przyszłe kadencje i pokolenia mieszkańców. Włoszczowa się wyludnia. Oby się nie okazało, że problemem spłaty długu zostaną obciążeni emeryci, którzy tu zostaną – ostrzegał radny miejski Leszek Kotulski ze Stowarzyszenia Włoszczowa-Stop Podziałom, które głosowało przeciw podejmowaniu uchwały w sprawie emisji obligacji przez gminę. 

/TLW INFO/

poniedziałek, 11 listopad 2013 20:23
Czytaj dalej... 1

tlw.info.pl

Top Desktop version